Skip navigation

3. modul: Migráció és a multikulturális társadalom kapcsolata

 
A modul célja: A migráció okainak, társadalmi hátterének megismertetése.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes otthoni feladat: a hallgatók az aktuális hazai és a friss nemzetközi migrációs folyamatokról statisztikákat keresnek, gyűjtenek. (Pl. a Központi Statisztikai Hivatal oldaláról, a www.ksh.hu-ról indulva, vagy az Eurostat angol nyelvű adatbázisa alapján: lásd: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction. A statisztikákat az órára magukkal hozzák.
  • Ráhangolás: csoportmozaik14 keretében 4-6 fős csoportokban az órán közösen a statisztikák megismerése, közös elemzése, illetve megbeszélése történik, majd a beszélgetésről közösen rövid írásos összefoglalót készítenek a csoportok. A kiscsoportos munka után az írásos eredményeket a hallgatók közzéteszik15, a táblára kiragasztják, s ezt szemléltve valamennyi csoport egy-egy képviselője beszámol a munka eredményeiről.
  • Film bemutatása, majd megbeszélése16: Menjek/maradjak: New York című film alapján a migráció témakörének feldolgozása. Vita: érvek és ellenérvek gyűjtése, átgondolása, megvitatása 4-6 fős csoportokban: kivándorlás és maradás mellett/ellen17
  • Lezárás:
    • Önállóan megoldandó, órán kívüli, további, hallgatói portfólió feladat: nézzenek meg egy szabadon választott, kisebbségekről vagy migránsokról, illetve társadalmi megítélésükről szóló mozifilmet vagy színdarabot. Írjanak róla reflektív naplót. A belépőjegyet mellékeljék a portfólióhoz.
    • Mit tanultam ma?/Milyen volt az aktivitásom az órán?18 c. módszerrel írásos visszajelzés kérése a modulban tanultakról, illetve reflexió a saját aktivitás jellemzőiről.

14 Csoportmozaik: módszerének leírását l. Inkluzív nevelés tananyag, 1. modul lábjegyzetében, v. bővebben: Arató Ferenc-Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Educatio Kht., Budapest, 72.
15 Közzététel: l. a 2. modulnál leírtakat.
16 A multikulturális társadalom és annak életünk különböző területeire tett hatása szemléletesen érzékeltethető különböző filmek - pl. dokumentumfilmek, oktatófilmek vagy bármely, nem elsősorban vagy feltétlenül oktatás céljára készült, de tartalmában a témakörhöz kapcsolódó film - rövidebb részletének bemutatásával, közös megbeszélésével. A filmművészet eszközeit több okból is érdemes alkalmazni: érzelmeket kelt, vizuális hatásaival szemléltet, megragad és a néző számára lényeges tanulságokat fogalmaz meg. Erre jó példa: a Menjek/maradjak: New York c. dokumentumfilm, amely a film hivatalos weboldalán érhető el (megnézhető a youtube-on is): http://www.menjekmaradjak.hu/menjekmaradjak/new-york/A film két fiatal életét mutatja be, akik közül Mirjam továbbtanulás céljából költözött Amerikai Egyesült Államokba, ahol elvégezte a szakterület egyik legnevesebb elit egyetemét, majd újságíróként egy rangos lapnál kezdett dolgozni . A másik szereplő kiköltözése a munkamigránsok jellegzetes példája, ő a jobb élet reményében került az USA-ba. Vajon jobb lett-e a sorsuk, mint itthon? Megérte-e kiköltözniük? Mindketten nagy döntés előtt állnak, a menni vagy maradni kérdése feszíti őket. A film jellegzetes módon mutat rá azokra a dilemmákra, a migránsok általános problémáira, amelyekkel a kivándorlók hétköznapjaik során rendszeresen találkoznak. A film 30 perces, s különösen alkalmas annak megvitatására, mit jelent a kulturális sokk, a kivándorlás pszichés terhe, az identitás változása. A dokumentumfilm illetve annak részleteinek megtekintése könnyen előhozza a hallgatók személyes érzéseit, gondolatait és a témakörrel kapcsolatos aktuális tapasztalatait.
További változat a feldolgozáshoz: Menjek/maradjak második része: London című dokumentumfilm ugyancsak feldolgozható ebben a modulban.
17 Lehetséges változatok a vitához kapcsolódva: további vitatechnikák: akadémikus vita, sarkok, vitaháló. Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 316., 361., 374. http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf
18 Mit tanultam ma? Milyen volt az aktivitásom a mai órán? címmel előzetesen írásos visszajelző lapot készítünk, a lapot két részre osztjuk, a két kérdést felírjuk, a hallgatók a válaszaikat a kérdés alá, a lapra írják.