Skip navigation

6. modul: Migráció, multikultúra és iskola

 
A modul célja a migráció oktatásügyre gyakorolt hatásainak megismertetése.
A megvalósítás lépéssora:
  • Ráhangolás: Az oktató válaszol az előző óra végén összegyűjtött kérdésekre.
  • Körkérdés: Mit figyelhetünk meg a táblázatból? A hallgatók 4 fős csoportokat alkotnak, és feladatuk a 6.1 mellékletben szereplő „Hátrányos helyzetű etnikai kisebbséghez tartozó csoportok néhány európai országban" c. táblázat elemzése. Ezután a kiscsoportos munka eredményeit a plénum előtt egy szószóló révén közzéteszik.
  • Csoporton belüli mozaik28: a 6.2 mellékletben található „A migráció hatásai az iskolaügyre" és a „Migráció további aspektusai és az iskolaügy válaszai"29 c. 1-1 oldalas szöveget elolvassák, majd kérdéseket fogalmaznak meg az olvasottakkal kapcsolatban. A kérdéseket cetlikre írják, majd kiragasztják a táblára. Ezután az oktató irányítása mellett közösen választ adnak a kérdésekre.
  • Filmvetítés: A film előtt az oktató tanári kalauzt30 oszt ki a hallgatóknak. Megtekintik Jane Eliott: A vihar szeme (The Eye of the Storm)31 című filmjét vagy annak egyes részleteit, majd tanári irányítással megbeszélik.32
  • Disputa során a hallgatók megvitatják a következőket: - Mi segíti, mi nehezíti az elfogadást?
  • A pedagógus mit tehet a munkája során a tanulók elfogadása érdekében?
  • Az óra lezárása: Mit viszek haza magammal a zsákomban? c. módszerrel.
 
 

28 Csoporton belüli mozaik: módszerének leírását l. Inkluzív társadalom, nevelés 1. modul, 4. lábjegyzetben
29 További ajánlott irodalom:Fleischmidt Margit-Nyíri Pál (2006, szerk.): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet, Budapest.
  • Illés Katalin-Medgyesi Anna (2003): A migráns gyerekek oktatása. Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest.
  • Külföldiek (2011): Educatio, 2. szám (tematikus szám a külföldiek oktatásban való jelenlétéről, nevelésszociológiai illetve kisebbségpedagógiai, interkulturális vonatkozásokról.) (internetes elérhetősége: www.hier.iif.hu/educatio_reszletes.php?id=87)
  • Sík Endre (2011, szerk.): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest.
30 Tanári kalauz: előzetesen elkészített megfigyelési szempontok, kérdések a film feldolgozásához.
31 A film egy egynapos iskolai kísérletet mutat be az iskolai megkülönböztetés, valamint annak hatásai érzékeltetésére.
32 A megbeszéléshez: Aronson, Elliot (2006): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest.