Skip navigation

1. modul: A kultúra fogalma, elemei, értelmezési lehetőségei

 
A modul célja bevezető keretet adni a multikulturális nevelés megismeréséhez.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes otthoni feladat: mindenki tetszés szerint hozzon magával az órára egy szabadon választott tárgyat és egy képet, amelyek számára a kultúrát szimbolizálják.
  • Ráhangolás: szóforgó1: az órán a hallgatók 4-6 fős kis csoportban bemutatják társaiknak a hozott tárgyakat és elmondják, miért ezt a tárgyat választották, mit jelent számukra, milyen érzelmeket kelt bennük. Majd a képekkel hasonló kör következik.
  • Ezután csoportos mozaik2 keretében a kultúra fogalmának és értelmezési kereteinek feldolgozása történik a szakirodalom alapján3. A csoportmunka eredményeként a hallgatók posztert4 készítenek, és a végén bemutatják, ismertetik az eredményeket a társaiknak.
  • Lezárás: További egyénileg megoldandó feladat: Látogassanak el egy szabadon választott, kisebbségi kultúrát, illetve a kulturális sokféleséget bemutató múzeumba, s a látogatásról készítsenek fényképeket és beszámolót portfóliójukba (l. a tananyag végén a hallgatói feladatot).
  • Az óra végén visszajelzés kérése, összefoglalás a Mit viszek magammal a zsákomban?5 c. módszerrel.
 
 

1 Szóforgó: a módszer leírását l. Inkluzív társadalom és nevelés 1. modul (vagy bővebben: Arató Ferenc-Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Educatio Kht., Budapest, 66.)
2 Csoportos mozaik: a módszer leírását l. Inkluzív társadalom és nevelés, 1. modul 4. lábjegyzet (vagy bővebben: Arató Ferenc-Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve, Educatio Kht., Budapest, 72.)
3 A kultúra fogalmának, értelmezési kereteinek feldolgozásához ajánlott irodalom:Erickson, Frederick (2001): A kultúra a társadalomban és a pedagógiai gyakorlatban. In: Torgyik Judit (szerk.): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Educatio Kht., Budapest, 25-54.
Torgyik Judit (2006): Fejezetek a multikulturális nevelésből. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 13-27.
4 Poszterkészítés: a hallgatók nagyalakú csomagolópapírra a téma kulcsszavait, vázlatát írják fel, s emellett képeket, ábrákat is elhelyezhetnek rajta.
5 Mit viszek magammal a zsákomban? c. lezáró, szóbeli visszajelző módszer, amelynek a lényege, hogy az óra lezárásaként a hallgatók 2-3 mondatban összefoglalják, mit tanultak, mit visznek haza magukkal az alkalomról.