Skip navigation

5.1 melléklet

Multikulturális totó

1. : az a szituáció, amikor saját kultúránk szemüvegén keresztül szemléljük a világot. Az ember lelkileg hajlik arra, hogy saját kultúráját egyedüli jónak, követendőnek tartsa, s a másik kultúráját ezen szempontok mentén, sajátjával összehasonlítva szemlélje. Saját kultúránk kiindulási minta a világban való eligazodáshoz, de egyúttal gátja is lehet a másik ember jobb megismerésének.

2. : a társadalom kisebb csoportjai, amelyek közös jellemzők mentén írhatók le.
3. : idegenellenesség, idegengyűlölet, félelem a bevándorlóktól, migránsoktól.

4. : előnyös megkülönböztetés, adott személy vagy csoport tagjai számára előnyök juttatása.

5. : azt feltételezi, hogy a kisebbségi diákok vagy a migránsok eleve hiányokkal rendelkeznek (pl. rosszabb adottságaik, képességeik vannak), ezért kevésbé fejleszthetők.

6. : életkor alapján történő megkülönböztetés. Annak okán, hogy valaki fiatal vagy idős, háttérbe szorulhat a munkaerőpiacon vagy az élet más területén.

7. : az a pedagógia, amely figyelembe veszi a diákok kulturális hátterének jellemzőit, s rendszeresen épít ezekre a tanítási folyamat, a tananyag kialakítása, az oktatás és a nevelés módszereinek kiválasztása során.

8. : a pedagógus előzetes elvárásai önmagát beteljesítő jóslatként működnek az oktatási folyamatban. Ha a pedagógus negatív elvárásokkal van a diákok felé, akkor a tanulók teljesítik a tanár elvárásait, ha pozitívan viszonyul a gyerekekhez, azzal arra ösztönzi őket, hogy minél jobban teljesítsenek, minél jobb eredményeket érjenek el, s ezt a diákok ugyancsak rejtetten teljesíteni kívánják.

9. : az intézményes nevelés során a gyerekek nem csak a tananyagot sajátítják el, hanem megtanulnak számos olyan dolgot is, ami nem tervezett, mégis az iskolai évek velejárója.

10. : egy kultúrára épülő.

11. : két kultúrára épülő.

12. : egy-egy körzet leromló negyedei, ahol rossz infrastrukturális feltételek, magas munkanélküliség, szegénység, kilátástalanság jellemző. E környezeti feltételek igen kedvezőtlenek a gyerekek fejlődése, tanulmányi teljesítménye, lehetőségeinek kiteljesedése szempontjából.

13. : a nemek társadalomtudománya, amely a nemek egymáshoz való viszonyát vizsgálja, a nemekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtésére, tudományos elemzésére vállalkozik, pl. a nemek helyzetének összehasonlítása pl. társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci, egészségügyi, oktatási stb. szempontok szerint.

13+1. : olyan személyek, akik a kisebbségi helyzetben lévő, migráns személyek és az intézményes nevelés (óvoda, iskola, pedagógus-szülő, pedagógus, gyerek között közvetítenek, s a konfliktusok megoldását, a jó kapcsolat alakítását szolgálják. Semleges harmadik személyek.

Enable JavaScript