Skip navigation

7.1 melléklet

Az iskola általános jellemzői multikulturális szempontból
 
Az iskolában jó légkör uralkodik. 1 2
3 4 5
Az iskolában kiegyensúlyozott a tanár-diák
1 2
3 4 5
Az iskolában pozitív együttműködés jellemző a szülők és a pedagógusok között
1 2
3 4 5
Az iskola támogatja a pozitív emberi kapcsolatok kialakulását a különböző kulturális hátterű diákok között
1 2
3 4 5
Az iskolai környezet kialakítása során figyelembe veszik a tanulók kulturális hátterét
1 2
3 4 5
Az intézményi környezet tiszta és rendezett
1 2
3 4 5
A környezet tükrözi az oda járó diákok sokszínű kultúráját
1 2
3 4 5
Az iskola figyelembe veszi a különböző diákok igényeit és emberi szükségleteit
1 2
3 4 5
A pedagógus a gyermekekben rejlő pozitív tulajdonságokra, képességekre épít
1 2
3 4 5
A pedagógus rendszeresen megerősíti a gyermekek önbizalmát
1 2
3 4 5
A pedagógus minden diákját elfogadja
1 2
3 4 5
A pedagógus figyelembe veszi a tanulók szociokulturális hátterét
1 2
3 4 5
A pedagógus változatos oktatási módszereket alkalmaz a tanítás során
1 2
3 4 5
A tanórán biztosítják az órán kívüli ismeretek beépítését a tanítási folyamatba
1 2
3 4 5
A tananyagban helyet kap a diákok kultúrája, nyelve
1 2
3 4 5
A pedagógus gyakran alkalmaz kooperatív technikákat a kapcsolatok formálása céljából 1 2
3 4 5