Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A tananyag célja bemutatni a cigánysággal foglalkozó kulturális antropológiai kutatások eredményeit, a cigány közösségek életéhez kötődő hagyományokat, népszokásokat, hagyományos mesterségeket, illetve átfogóbb ismereteket ad a hazai cigány népismeret köznevelést érintő helyzetéről.
A digitális segédeszköz különféle interaktív és reflektív tanulási technikákat használ, melyek a témához tartozó ismeretek átgondolását, elmélyítését segítik. A tananyag négy modulra tagolódik. Az egyes blokkok az RJR modell1 szerint épülnek fel, így az alkalmak a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflexió hármas felosztást követik. A modulok ajánlott időkerete 90 perc.
A modulokhoz tartozó lábjegyzet tartalmazza a felhasznált irodalmat, az oktatók számára készült magyarázó szövegek, a feladatok megoldásait, az egyes interaktív és reflektív tanulási technikák leírását.

Kulcsfogalmak: kulturális antropológia, kutatások, hagyomány, mesterségek, cigány népismeret

 

 


1 RJR modell: a ráhangolódás fázisában az egyének aktívan fedezik fel a témáról való tudásukat (gondolkodni kezdenek a témáról). A jelentésteremtés szakaszában a hallgatók megismerkednek az új információkkal (az információt aktívan saját tudásukba, értelmezői keretükbe illesztik). A reflexió fázisban az új ismeretek megszilárdítása történik (amikor az egyének aktívan alakítják a gondolkodásuk elméleti kereteit). Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 172-173.