Skip navigation

4.1 melléklet: Feladatlap

 

Kérdés

1.

Útmutató

Jelölje  be az igaznak vélt állítást!

Answers

a) A szocializáció olyan folyamat, mely során a kultúrába született csecsemő az elsődleges szocializáció által családjától, ismerőseitől és az állami intézményeken keresztül elsajátítja az adott kultúra értékrendszerét.

b) A szocializáció egy olyan folyamat, amely során az ember biológiai, és pszichológia adottságai és hajlamai révén szociálisan kompetens személlyé válik. A folyamat során kifejlődnek azok a tulajdonságai, amelyek képessé teszik a hatékony cselekvésre a környezetében és a társadalomban továbbá a kialakult státuszának dinamikus fenntartására az élete folyamán

Visszajelzés

Kérdés

2.

Answers

a) A kulturális relativizmus szerint egyetlen kultúra sem rendelkezik olyan abszolút kritériumrendszerrel, amely alapján bármely más kultúra cselekedeteit „jónak" vagy „rossznak" minősíthetné.

b) A kulturális relativizmus elmélete szerint az emberek más kultúrák képviselőinek viselkedését saját kultúrájuk mércéje szerint ítélik meg, és úgy hiszik, hogy saját kultúrájuk értékrendje feljebb való.

Visszajelzés

Kérdés

3.

Answers

a) Elsőként Heiczinger Antal jelentette meg (1938-ban) a ma ismert legfontosabb három magyarországi cigánycsoport leírását.

b) Elsőként Erdős Kamill jelentette meg (1938-ban) a ma ismert legfontosabb három magyarországi cigánycsoport leírását.

Visszajelzés

Kérdés

4.

Answers

a) Az első folklorisztikai kutatások abból a feltevésből indultak ki, hogy a cigányságnak önálló etnikus kultúrája van, és mint archaikus közösségek, számtalan olyan kulturális elemet őriztek meg, amelyet a magyar táncfolklórból vagy mesekincsből vettek át.

b) Az első folklorisztikai kutatások abból a feltevésből indultak ki, hogy a cigányságnak nincs önálló etnikus kultúrája, viszont mint archaikus közösségek számtalan olyan kulturális elemet őriztek meg, amelyet a magyar táncfolklórból vagy mesekincsből vettek át.

Visszajelzés

Kérdés

5.

Answers

a) Michael Stewart magyarországi cigányok körében az 1970-as években végzett antropológiai terepmunkája és ennek publikációi egyértelműen tükrözték az akkori (hazai) néprajzi szemléletmódot.

b) Michael Stewart magyarországi cigányok körében az 1980-as években végzett antropológiai terepmunkája és ennek publikációi egyértelműen ellentétesek voltak az akkori (hazai) néprajzi szemléletmóddal.

Visszajelzés

Kérdés

6.

Answers

a) A 20. században klasszikusnak számító cigányzenekar hét tagból állt (prímás, segédprímás, terces, brácsás, cimbalmos, klarinétos, nagybőgős).

b) A 20. században klasszikusnak számító cigányzenekar hat tagból állt (prímás, segédprímás, terces, brácsás, cimbalmos, nagybőgős).

Visszajelzés

Kérdés

7.

Answers

a) A szegkovács fiúk 12-14 éves korukban kezdték elsajátítani a mesterség fogásait édesapjuktól.

b) A fiúk 10-12 éves korukban kezdték elsajátítani a mesterség fogásait édesapjuktól.

Visszajelzés

Kérdés

8.

Answers

a) A cigány közösségekben gyakori volt a többféle foglalkozás együttes gyakorlása, ami azt mutatja, hogy egy foglalkozás nem biztosított elegendő jövedelmet.

b) A cigány közösségekben általában elegendő volt egy szakmát gyakorolni (pl. zenélés), mivel egy foglalkozás elegendő jövedelmet biztosított.

Visszajelzés