Skip navigation

2.1 melléklet

Ajánlott prezentációs témák:

1. Gyerekneveléssel kapcsolatos szokások (várandóság, születés/szülés, keresztelés, gyereknevelés)

Gémes Balázs (2000): Adatok a Tolna megyei cigányság néprajzához. Apró elemek a szekszárdi oláh cigány (lovári) és az őcsényi beás cigány nők életéből. In: Forray R. Katalin (szerk.): Romológia - Ciganológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 75-87.

Kalányosné László Julianna (1994): Adatok az őcsényi cigányság szülés és csecsemőápolás körében kialakult szokásairól. In: Várnagy Elemér (szerk.): Alapismeretek tanfolyam dolgozataiból. JPTE Tanárképző Főiskola. Pécs, IW4. 163-189.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1997/ (letöltés dátuma: 2014. 10. 31.)

Lakatos Szilvia (2012): A pécsi oláh cigányok kultúrája és nyelve. In: Orsós Anna-Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. PTE-BTK, Pécs, 165-177.

2. Felnőtté válás, nemi szerepek, házasodással kapcsolatos szokások (szöktetés, lakodalom, házasság)

Gémes Balázs (2000): Adatok a Tolna megyei cigányság néprajzához. Apró elemek a szekszárdi oláh cigány (lovári) és az őcsényi beás cigány nők életéből. In: Forray R. Katalin (szerk.): Romológia - Ciganológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 75-87.

Lakatos Szilvia (2012): A pécsi oláh cigányok kultúrája és nyelve. In: Orsós Anna-Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. PTE BTK, Pécs, 165-177.

Sánta Alíz (2007): Szokások, babonák beás közösségekben - gyerekszemmel. WHS Student, PTE BTK NTI Romológia, Pécs.

3. Temetési szokások (virrasztás, temetés, gyász)

Buzás Géza-Rostás József (2014): A magyarországi romák halottbúcsúztatási, virrasztási és temetkezési szokásairól, különös tekintettel az alföldi oláhcigány hagyományokra. Konferenciakötet. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs.

Kalányosné László Julianna (1997): A halálhoz kapcsolódó szokások az őcsényi beás cigányoknál. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi tanulmányok 6. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1997/ (letöltés dátuma: 2014. 10. 31.)

Lakatos Szilvia (2012): A pécsi oláh cigányok kultúrája és nyelve. In: Orsós Anna-Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. PTE BTK, Pécs, 165-177.