Skip navigation

2. modul: Születéstől a halálig (fordulópontok a cigány közösségek életében)

 
A modul tartalmi célja, hogy a különböző kulturális antropológiai kutatások alapján bemutassa a cigány közösségek hagyományait, és a hallgatók képet kapjanak az egyes cigány közösségek mindennapjait érintő szokásokról a születéstől a virrasztásig.

A megvalósítás lépéssora:

Hallgatói tevékenység
Oktatói tevékenység
Ráhangolódás
Az órán résztvevők megnéznek egy filmrészletet a Báriséj c. filmből.6 Előtte a film címéből következtetnek a film tartalmára, szereplőire.
A hallgatók a filmrészlet megtekintése után reflektálnak a látottakra és az előzetesen megjósolt tartalmakra.
Az oktató meghallgatja a csoport következetéseit (jóslásait) és lejátssza a filmrészletet.
Összefoglalja, szükség szerint kiegészíti a hallgatók hozzászólásait.
Jelentésteremtés
A hallgatók két- vagy háromfős csoportokban prezentálják az előzetesen elvállalt kiselőadást, melyre (otthon) felkészültek.7
Az oktató a kiselőadások megtartása előtt felhívja a figyelmet arra, hogy a bemutatók végeztével minden kiselőadást egy (az oktató által kijelölt) hallgató értékel.8
Reflektálás
A hallgatók egymást értékelik az értékelőlap alapján (3.2 melléklet), illetve kérdéseiket, észrevételeiket is megoszthatják az értékelés közben.

Az előadó csoportok feladatcsere9 technikával segítik az új információk megtanulását.


Az oktató kijelöli az értékelőket, illetve koordinálja az értékelést és a feladatcsere megvalósulását.


6 A filmrészlet online elérhetősége: http://indavideo.hu/video/Barisej_dokumentumfilm_reszlete (letöltés dátuma: 2014. 12. 31.) A Báriséj (nagylány) c. film rendezője, Bódis Kriszta engedélyezte a filmrészlet tananyagban való felhasználását.
7 A kiselőadások bemutatásánál ajánlott valamely prezentációs szoftver használata (pl. PowerPoint, Prezi). Egy témát több hallgató is feldolgozhat, ennek előfeltétele a hallgatók közötti együttműködés/kooperáció megléte. Javasolt témakörök: 1. Születés - keresztelés - gyereknevelés; 2. Felnőtté válás (nemi szerepek), házasság (esküvő, szöktetés) és válás; 3. Gyász, virrasztás (halotti szokások). A témakörökhöz ajánlott szakirodalom a 2.1. mellékletben található.
8 Az oktató a kiselőadás után választ értékelő személyt, ez okból minden hallgatónak figyelemmel kell kísérnie a prezentációkat.
9 Feladatcsere: az egyes csoportok tagjai feltesznek egy-egy kérdést az órai anyag kapcsán, ezeket leírják egy lapra/kártyára. A lapot továbbadják a következő csoportnak. A csoporttagok közösen megválaszolják a kérdéseket (a válaszokat lejegyezik a lapra). A harmadik körben egy következő csoportnak küldik tovább a lapot ellenőrzés céljából.