Skip navigation

9. INKUBÁTORSZITUÁCIÓVAL

Ez az inkubátorszituációval ötvözött akció (élesben, mégis védve) a gyakorlat vezetőjétől nagyfokú igénybevételt jelent, odafigyelést, törődést, többszörös modalitást. Kívül- és belüllétet egyszerre. Gyakornokait segítő magatartása ugyanis könnyen félrecsúszhat. Ha tétje van, és csak úgy érdemes, az együttműködés-, műveltetés utolsó fázisa mindenképpen a korrekció, lehetőleg a visszacsatolt korrekció kell, hogy legyen, ami néha egyidejű, szimultán aktus, többrétegű ritmus, idővarázslás. Közös rendezvény esetében egyaránt fontos a stratégiába vonás, a koncepció együttes kidolgozása, a szellemi munka s a hostessmunka egyensúlya; a partnerekhez jutás, a médiába való kikerülés - felhasználás előtt a háttérszövegek, ajánlók ellenőrzése, a javítások tudatosítása.

A tanulás, a gyakorlás és az élesben folyó munka, az akció elegye megfelelő kell, hogy legyen. A performativitás összetevőinek egyensúlyban tartása, ezek kialakítása és megtartása nehéz logisztikai művelet. Reflexió, korrekció és akció együttese, összetettsége, rétegzettsége. Az elmélet, az oktatás, a gyakorlat, a munka, az előadás, a színház és a terápia dimenziói vegyülnek össze benne.

Az egyetemi irodalomoktatás gyakorlatiasítása egyre égetőbb követelmény. Az alkotva tanítás kezd részévé válni az egyetemi és a közoktatásbeli irodalomtanításnak is (pl. kollégánk, HORVÁTH Viktor: A vers ellenforradalma, Magvető 2014. http://tiszatajonline.hu/?p=68943). Rohamosan terjedő kreatív írás-körök, kurzusok, tanfolyamok, iskolák éráját éljük az utóbbi évtizedben Magyarországon is. Minden magára valamit adó egyetem beiktatja képzési rendszerébe valamiképpen e tárgyat, akár külön MA-szakként is próbálkozik vele, nemcsak szakirányként. Az alkalmazott irodalomtudomány összevont alakzat, amiben a kritikaírás, a kreatív írás, a biblioterápia, a kulturális rendezvény-szervezés és a műfordítás egyaránt szerepet kaphatna, egymást átfedve, támogatva, erősítve.

 

KULCSSZAVAK

produkció: élesben, téttel, de védve

spontán és tudatos egyidejűség

alkotva, létrehozva tanulás, tanulva cselekvés

szellemiség a gyakorlatban