Skip navigation

Bevezetés – általános információk

Jelen tananyag olyan interaktív segédeszköz, melynek célja feltérképezni a romani nyelv közösségi használatát, illetve a romani nyelv jogi, köz- és felsőoktatási helyzetét. A tananyag négy modulból áll, melyek javasolt időkerete blokkonként 90 perc. A modulok RJR modell1 szerint épülnek fel a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflexió szakaszának előtérbe helyezésével, illetve a blokkok különféle interaktív és reflektív tanulási technikák segítségével törekszenek az ismeretek elmélyítésére.

A modulokhoz tartozó lábjegyzet tartalmazza a felhasznált irodalmat, az oktatók számára készült kiegészítéseket és a feladatok megoldásait, továbbá az egyes interaktív és reflektív tanulási technikák leírását.

Kulcsfogalmak: romani nyelv, dialektus, nyelvpolitika, oktatás, nyelvvizsga

 


1 RJR modell: a ráhangolódás fázisában az egyének aktívan fedezik fel a témáról való tudásukat (gondolkodni kezdenek a témáról). A jelentésteremtés szakaszában a hallgatók megismerkednek az új információkkal (az információt aktívan saját tudásukba, értelmezői keretükbe illesztik). A reflexió fázisban az új ismeretek megszilárdítása történik (amikor az egyének aktívan alakítják a gondolkodásuk elméleti kereteit). Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 172-173.