Skip navigation

1. modul: A romani nyelv (bevezetés)

 
A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a romani nyelv sajátosságait (eredetét, nyelvtörténeti típusait, nemzetközi és hazai jellemzőit).
A modul a kibővített előadásmód felépítését követi.2

A megvalósítás lépéssora:

Hallgatói tevékenység
Oktatói tevékenység
Ráhangolódás
A hallgatók párokat alkotnak, és listát készítenek, melyben az előzetes tudásuk alapján leírnak címszavakat és kérdéseket tesznek fel a cigány nyelvek témakörében3. Néhány perc elteltével a párok ismertetik a listákat és a kérdéseket.
Az óra céljának és témájának meghatározása.

A listák meghallgatásával az ismeretek csoportosítása, az elhangzott információk rendszerezése, válaszadás a felmerülő kérdésekre, illetve a három cigány nyelvi csoport bemutatása.4


Jelentésteremtés
A hallgatók meghallgatják előadást, közben a párok maguknál tartják az előzőleg elkészített listát.

Az előadás egyes részei után a párok átfutják az előzőleg leírtakat, kiegészítik új információkkal és az előadás közben felmerülő kérdésekkel. Ezeket a csoport közösen megbeszéli.


A romani nyelvvel kapcsolatos előadás anyagának két-három részre bontása5, az egyes részek megtartása (javasolt tartalom: 1.1. melléklet).
Reflektálás
A párok négyfős csoportokká alakulnak. A csoportok a füllentős6 feladat segítségével átismétlik az elhangzottakat.
Csoportalakítás és a füllentős feladat elvégzésének koordinálása.

 


2 Kibővített előadás: egy eljárásmód, mely az RJR modell szakaszait követi. A hallgatók előzetes tudásának feltérképezése után az oktató előadását több részre bontja, ezzel lehetőséget adva az egyes tartalmak véleményezésére. A modul végén a hallgatók hosszabban reflektálhatnak az elhangzottakra. Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 325.
3 A ráhangolódó feladat központi témája: cigány nyelvek Magyarországon.
4 A hazai cigányságot tekintve - nyelvi szempontból - három nagyobb csoport különíthető el. A romungrók már nem beszélik eredeti nyelvüket, egy-két településen használják még a kárpátaljai dialektust. Az oláh cigányok második csoportként az indoeurópai nyelvcsaládba tartozó romani nyelv különböző dialektusait, nyelvjárásait beszélik. A beás cigányok a latin eredetű román nyelv archaikus változatát használják. Ezen belül három nyelvjárást lehet megkülönböztetni (a muncsán, a ticsány és az árgyelán dialektusokat).
5 Az egyes részek után a hallgatók kiegészítik a listákat és megbeszélik, hogy mely információk voltak újak és milyen kérdések merültek fel a jelenlévőkben.
6 Füllentős feladat: minden csoport az órán elhangzottak alapján megfogalmaz 2 igaz és 1 hamis állítást (a csoportban lévők száma szerint). A lapra írt állításokat továbbküldik egy másik csoportnak, amelynek tagjai megpróbálják kitalálni, hogy melyik állítás hamis.