Skip navigation

4.2 melléklet

Kilépőkártya

1. Mennyire tartja hasznosnak az órákon elsajátított tudást?
(Az egyes a leggyengébb, az ötös a legmagasabb erősséget jelöli)

   1 2 3 4 5

2. Mennyiben valósultak meg a modulokkal kapcsolatos elvárásai?

3. Az órák kapcsán milyen pozitívumot tudna kiemelni?

5. Az órák kapcsán milyen tartalmi, módszertani vagy egyéb dolgon változtatna?

6. Milyen további témákról tanulna szívesen a romani nyelv témakörében?