Skip navigation

3. modul: A romani nyelv és a nyelvpolitika

 
A modul célja a romani nyelv jogi hátterének bemutatása a nyelvpolitikát befolyásoló nemzetközi és hazai tendenciák középpontba állításával.
A megvalósítás lépéssora:
Hallgatói tevékenység
Oktatói tevékenység
Ráhangolódás
A hallgatók a témához illeszkedően mozgósítják előzetes tudásukat. Szabadon 3-4 fős csoportokat alakítanak. Minden csoport elkészít egy keresztrejtvényt, melyben az előző órákon tanult fogalmak, nevek szerepelnek11. A csapatok továbbadják az üres rejtvényeket egy másik csoportnak. A megoldást követően a résztvevők ismertetik a rejtvények eredményeit.
A feladathoz tartozó instrukciók elmondása, a csoportmunka koordinálása és ellenőrzése.

Jelentésteremtés
A hallgatók kiselőadásokat tartanak a megadott témákból12 (otthoni felkészülés alapján).
Tájékoztatás az értékelésről (a bemutatók végeztével minden kiselőadást az oktató által kijelölt hallgató értékel).13
Reflektálás
A hallgatók egymást értékelik az értékelőlap alapján (3.1. melléklet), illetve kérdéseiket, észrevételeiket is megoszthatják az értékelés közben.

Minden előadó (előre kigondolt) két kérdést tesz fel a prezentációja kapcsán. Az ismétlő kérdéseket a hallgatók az alkalom végén lejegyzetelik, megválaszolják és ellenőrzik.


Az értékelők kijelölése és az értékelés, illetve a feltett kérdésekre való válaszadás koordinálása.

 


11 A rejtvényben szereplő lehetséges kifejezések, személyek:
Pararomani (a romani nyelv egyik nyelvtörténeti szempontú nyelvtípusa); dialektus (nyelvjárás); kreolizáció (az a folyamat, amelynek során egy nyelv sajátosan új változata jön létre egy másik nyelv hatására); romani (az egyik magyarországi cigány nyelv elnevezése); nyelvi szocializáció (egy folyamat, melynek során az egyén elsajátítja a közösségének nyelvhasználati normarendszerét); Erdős Kamill (annak a kutatónak a neve, aki a 20. század derekán 13 magyarországi romani nyelvjárást határozott meg).
12 A kiselőadások bemutatásánál ajánlott valamely prezentációs szoftver használata (pl. PowerPoint, Prezi). Egy témát több hallgató is feldolgozhat, ennek előfeltétele a hallgatók közötti együttműködés/kooperáció megléte.
A kiselőadások lehetséges témái:
1. Emberi és kisebbségi jogok a nyelvhasználat tükrében
2. Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről
3. A romani nyelv helyzete az Európai Unióban
13 A kiselőadások után derül ki, hogy kik lesznek az értékelők, ez okból minden hallgatónak figyelemmel kell kísérnie a prezentációkat.