Skip navigation

Tartalomjegyzék

Bevezetés - általános információk

1. modul: Az esélyegyenlőség, méltányosság fogalomköre

2. modul: Társadalmi és iskolai stratégiák

3. modul: Inklúzió – inkluzív pedagógia

4. modul: Inkluzív iskolai modell

Mellékletek

1.1 melléklet

1. TÉMA: „Esélyegyenlőség (equality)”26

2. TÉMA: „Méltányosság (equity)”27

3. TÉMA: „Tőkefajták”29

4. TÉMA: „Bikulturális szocializáció”31

1.2 melléklet

TESZT az esélyegyenlőségi alapfogalmakról33

2.1 melléklet

Esélyegyenlőség témakörrel kapcsolatos fogalmak34

2.2 melléklet

Híves-Varga Aranka: Összefoglalóan az inklúzióról35

4.1 melléklet

Az inkluzív iskola modelljének vizsgálati szempontsora45

 


26 Varga Aranka (2013): Az esélyegyenlőség értelmezési keretei. In: Varga Aranka (2013, szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 11-15.
27 Varga Aranka (2012): Az esélyegyenlőség és az inklúzió értelmezési keretei. In: Beck Zoltán-Cserti Csapó Tibor (2012, szerk.): Fontos Pont a Hegyhát ifjúság életében! Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, - Sásd Város Önkormányzata 126-146.
29 Varga Aranka (2013): Az esélyegyenlőség értelmezési keretei. In: Varga Aranka (2013, szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 11-15.
31 Varga Aranka (2013): Az esélyegyenlőség értelmezési keretei. In: Varga Aranka (2013, szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 11-15.
33 Felhasznált irodalom:Varga Aranka (2013): Az esélyegyenlőség értelmezési keretei. In: Varga Aranka (2013, szerk.): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 11-15.
Varga Aranka (2012): Az esélyegyenlőség és az inklúzió értelmezési keretei. In: Beck Zoltán-Cserti Csapó Tibor (2012, szerk.): Fontos Pont a Hegyhát ifjúság életében! Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, - Sásd Város Önkormányzata, 126-146.
Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest.
Forray R. Katalin-Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest, 391.
34 Felhasznált irodalom:Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus - inkluzív oktatási rendszer. In: Forray R. Katalin (2006, szerk.): Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 145-161. Internetes elérhetőség: http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf
35 Az írás e tananyag számára készült.
45 Varga Aranka (2014): Az inkluzivitás mint vizsgálati modell. Autonómia és Felelősség, 1.