Skip navigation

Bevezetés - általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak legyen lehetőségük interaktív formában megismerni az inkluzív társadalom mibenlétét és az inkluzív nevelés megvalósításának lehetőségét.
A célhoz rendelt választható tartalmak között szerepel az esélyegyenlőség-méltányosság és annak iskolai megjelenése, melyen - mint szemléleti alapon - keresztül tekinthetnek rá a hallgatók a témára. A további részben lehetőség nyílik megismerni azokat a társadalmi és iskolai stratégiákat, amelyek változása, átalakulása visz az inkluzív megközelítésig. E mellett a résztvevők ráláthatnak az inklúzió témakörének nemzetközi értelmezésére, és ez alapján kipróbálhatják az inkluzív iskolai modell kiépítését saját arculatukra meghatározott kritériumok mentén.
A moduláris rendszerben felépített tananyag 90 perces blokkokban tervezi a szemináriumi munkát. A témát egyre bővülő ismeretekre támaszkodó modulok sora tartalmazza a javasolt oktatói és hallgatói tevékenységeket és a hozzájuk kapcsolódó, a hallgatók interaktív munkáját segítő segédanyagokat. Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, magyarázó szövegek az oktatók számára stb.) a lábjegyzetekben találhatók.
 
 

1 Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 172-174.
2
 A kooperatív tanulásszervezés alkalmazásához javasolt a vonatkozó irodalmak áttekintése, pl. Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged; Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulásszervezés. Önkonet Kiadó, Budapest.