2. A személyészlelés problémája

Ahhoz, hogy embertársainkkal sikeresen érintkezzünk, szükségünk van arra, hogy a másik ember viselkedését helyesesen értelmezzük, megértsük és bizonyos fokig előrelássuk. A nem megfelelő ítéletek a kommunikáció meghiúsulásához vezetnek, így az elszigetelődést mozdítják elő. Mások monitorozása („szemmel tartása”) nemcsak a kezdeti szakaszban, hanem a társas interakciók fenntartásában és befejezésében is fontos szerepet játszik.

 

A szociális észlelés nagymértékben különbözik a fizikai észleléstől, hiszen míg a tárgyak észlelése általában azok felszíni tulajdonságaira vonatkozik, addig a szociális tárgyak, az emberek észlelése során közvetlenül nem megfigyelhető tulajdonságokra próbálunk következtetni (intelligencia, attitűd, jellem stb.) (Forgács, 1989). Ebből két lényeges dolog következik: a szociális észlelés komplexebb, nehezebb feladat, és így gyakrabban is hibázunk. Ezeket a hibákat pedig nem olyan könnyű észrevenni, s még nehezebb kijavítani. Ennek fő oka, hogy az emberekkel kapcsolatban ritkán vagyunk elfogulatlan megfigyelők, előzetes érzelmek, elvárások, motivációk kezdettől fogva befolyásolják ítéleteinket. Például. hajlunk arra, hogy a hozzánk hasonló emberekben jó, míg a tőlünk különbözőkben rossz tulajdonságokat vegyünk észre. Egyes esetekben a hibás észlelés észrevételét még az is nehezíti, hogy téves ítéleteink önbeteljesítő jóslatként működhetnek. Például a (tévesen) zsarnoknak tartott főnökből olyan viselkedést válthatunk ki, ami tényleg zsarnokká teszi.

 

A fenti nehézségek ellenére figyelemreméltóan jó teljesítményt nyújtunk mások megítélésében. A fejezet további részében arra keressük a választ, hogy miként tesszük mindezt. A személyészlelés több évtizedes kutatása során a szociálpszichológusok a probléma számos oldalával foglalkoztak (Csepeli, 1997). Ilyenek például a következők: milyen fontos is a másik ember észlelése? Javítható-e az ilyen ítéletek pontossága? Mik a „jó ítélő” jellemzői? Milyen hatást gyakorolnak az emberekről alkotott általános elképzeléseink (burkolt személyiségelméleteink) mások észlelésének folyamatára? A következőkben azzal foglalkozunk, hogy vajon mennyire pontosan észlelünk másokat.