Összefoglaló

Az intézményes nevelés sajátosságából fakad, hogy a pedagógusnak a tananyagot jelentő tudás, azaz az információ átadása mellett olyan problémákra is megoldást kell találnia, mint a gyerekek megismerése. A gyerekek közötti egyéni különbségek (amelyek például az információfeldolgozásban, a motivációkban és a személyiségjellemzőkben mutatkoznak meg) felismerése és figyelembevétele a modern pedagógus szakmai eszköztárának fontos kelléke. A valóban hatékony pedagógiai munkát akkor tudjuk megalapozni, ha képesek vagyunk átlátni a gyerekek egyéni pszichológiai működését. Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat a modern pedagógiai-pszichológiai elméleteket és vizsgálati módszereket, amelyek segítséget nyújthatnak a gyakorló pedagógusok számára a gyermekek intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai) körülmények között való megismerésére. Képet adunk a témával kapcsolatos fejlődés-lélektani és szociálpszichológiai kutatásokról, miközben az új ismeretek gyakorlati felhasználhatóságára helyezzük a hangsúlyt. Bevezetjük az olvasót az egyéni különbségek pszichológiai szemléletébe, amely széleskörű szakmai látásmódot biztosít a pedagógusoknak mind az általános emberismeret/gyermekismeret, mind a nevelési problémákkal kapcsolatos munka területén.