Felhasznált irodalom

Ashmore, R.D. (1981). Sex stereotypes and implicit personality theory. In: D.L. Hamilton (Ed.) Cognitive Processes in Stereotyping and Intergroup Behaviour, Hillsdale, N.J: Earlbaum.

Bartlett, F. C., & Bartlett, F. C. (1995). Remembering: A study in experimental and social psychology (Vol. 14). Cambridge University Press.

Buckhout, R., Figueroa, D., & Hoff, E. (1975). Eyewitness identification: Effects of suggestion and bias in identification from photographs. Bulletin of the Psychonomic Society, 6(1), 71-74.

Buss, D. M. (2009). How can evolutionary psychology successfully explain personality and individual differences?. Perspectives on Psychological Science, 4(4), 359-366.

Cantor, N., & Mischel, W. (1979). Prototypicality and personality: Effects on free recall and personality impressions. Journal of Research in Personality, 13(2), 187-205.

Cash, T., Kehr, J., Polyson, J., & Freeman, V. (1977). Role of physical attractiveness in peer attribution of psychological disturbance. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45, 987-993.

Clark. M. S.. & Isen, A. M. (1981). Towards understanding the relationship between feeling states and social behavior. In A. Hastorf, & A. M. Isen. (Eds.). Cognitive social psychology. New York: Elsevier.

Cole. M, Cole S. (1998). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.

Cronbach, L. (1955). Processes affecting scores on understanding of others and assumed similarity. Psychological bulletin, 52(3), 177-193.

Cummings, W. K. (1999). The institutions of education: Compare, compare, compare!. Comparative Education Review, 413-437.

Csepeli, Gy. (1997). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Darwin, C. (1872/1965). The Expression of the Emotions in Man and Animals. Chicago: University of Chicago.

Dion, K., Berscheid, E., & Walster, E. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 285-290.

Eagly, E.H., Ashmore, R.D., Makhijani, M.G. & Longo, L.C. (1991). What is beautiful is good, but … A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype. Psychological Bulletin, 110, 109-128.

Efran, M. G. (1974). The effect of physical appearance on the judgement of guilt, interpersonal attraction, and severity of recomended punishment in a simulated jury task. Journal of Research in Personality, 8, 45-54.

Ekman, P., Sorenson, E. R., & Friesen, W. V. (1969). Pan-cultural elements in facial displays of emotion. Science, 164(3875), 86-88.

Erikson, E. (1991). Az életciklus: az identitás epigenezise. In: Erikson, E.: A fiatal Luther és más írások. Budapest: Gondolat Kiadó.

Forgács J. (1989). A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Gondolat Kiadó.

Forgas, J. P., Bower, G. H., & Krantz, S. E. (1984). The influence of mood on perceptions of social interactions. Journal of Experimental Social Psychology, 20(6), 497-513.

Freud, A. (2008). Normalitás és patológia a gyermekkorban. Budapest: Animula Kiadó.

Frieze, I. H., Olson, J. E., & Russell, J. (1991) Attractiveness and income for men and women in management. Journal of Applied Social Psychology, 21, 1039–1057.

Gereben, F. (2001). A neuropszichológia szerepe a gyógypedagógiai pszicho-diagnosztika megújulásában. Magyar Pszichológiai Szemle, 55(4), 583-590.

Guthrie, G. M., & Bennett, A. B. (1971). Cultural Differences In Implicit Personality Theory. International Journal of Psychology, 6(4), 305-312.

Eysenck, H.J., & Eysenck, M.W. (2001). Elmevadászat. A megfigyelt lélek. Budapest: Kairosz Könyvkiadó Kft .

 Kelly, G.  A. (1955). The Psychology of Personal Constructs: Vol 1 and 2. New York: WW Norton.

Koncz, I. (1999). Pedagógusszerep és tehetségfejlesztés. In Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 108-129.

Landis, C. (1929). The interpretation of facial expression in emotion. The Journal of General Psychology, 2(1), 59-72.

Láng A. (2009): Traumatizált gyermek az iskolában. In Nagy M. (szerk.): A Selye János Egyetem "Oktatás - Tudomány - Társadalom" I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom: Selye János Egyetem, 495-504.

Láng, A. (2012). Kötődés és pszichoterápiás kapcsolat. Budapest: Animula Kiadó.

Láng, A., & Nagy, L. (2013). Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia - szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 23-37.

Lányiné Engelmayer Á. (2014). Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány, 2, 33-52.

Mérei F., V. Binét A. (2006). Gyermeklélektan. Budapest: Medicina Kiadó.

N. Kollár K., Szabó É. (szerk.) (2004). Pszichológia pedagógusoknak, Budapest: Osiris Kiadó.

Patzer, G. (1985). The physical attractiveness phenomena. New York: Plenum Press.

Rosenberg, S. (1977). New approaches to the analysis of personal constructs inperson perception. In I. K. Cole & A. W. Landfield (Eds.). Nebraska symposium on motivation (Vol. 24) (pp. 174-242) Lincoln: University of Nebraska Press

Rosenberg, S., & Jones, R. (1972). A method for investigating and representing a person's implicit theory of personality: Theodore Dreiser's view of people. Journal of Personality and Social Psychology, 22(3), 372.

Schiffenbauer, A. (1974). Effect of observer's emotional state on judgments of the
emotional state of others. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 31–35.

Schneider, D. J. (1973). Implicit personality theory: A review. Psychological Bulletin, 79(5), 294-309.

Sherman, M. (1927). The differentiation of emotional responses in infants. I. Judgments of emotional responses from motion picture views and from actual observation. Journal of Comparative Psychology, 7(3), 265.

Snyder, M., & Uranowitz, S. W. (1978). Reconstructing the past: Some cognitive consequences of person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 36(9), 941.

Stephan, C. W., & Langlois, J. H. (1984). Baby beautiful: Adult attributions of infant competence as a function of infant attractiveness. Child Development, 55, 576-585.

Taft, R. (1955). The ability to judge people. Psychological Bulletin, 52(1), 1-23.

Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In J. Barkow, L. Cosmides  & J. Tooby, (Eds), The adapted Mind: Evolutinoary Psychology and the Generation of Culture. (19-136). New York: Oxford Univeristy Press.

Tringer L. (2007). A gyógyító beszélgetés. Budapest: Medicina Kiadó.