Skip navigation

Hivatkozott irodalom

Dr. Bakanek György-Litavecz Anna (2003, szerk.): Fogyatékosok sportjának sportegészségügyi szempontjai. ISMertető - A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa, Budapest.
Felmérés a fogyatékossággal élő emberek megnevezéséről (1998): De juRe Alapítvány, Budapest.
Györgyi Zoltán-Kőpatakiné Mészáros Mária: Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények (2011): In: Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2011, szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 385-396. http://mek.oszk.hu/12800/12893/12893.pdf (letöltés dátuma: 2014. november 3.)
Illyés Sándor dr. (2004, szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest.
Kiss Erika, Kőpataki Mária, Locsmándi Alajos, Losoncz Mária, Vargáné Mező Lilla. In: Kőpatakiné Mészáros Mária (2008, szerk.): Új horizontok az együttnevelésben. OFI, Budapest.
Kőpatakiné Mészáros Mária-Nádas Pál (2006): Ismerkedő könyv. A paralimpiai sportok - társadalmi befogadás - szemléletváltás. Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest.75-79. http://www.mozgasjavito.hu/ismerkedo_konyv/ismerkedo_konyv.pdf (letöltés dátuma: 2014. november 3.)
Litavecz Anna (2004, szerk.): Közvetítés, Fogyatékosságügy és média Magyarországon. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest.
Litavecz Anna (2005): A cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság joggyakorlata Magyarországon az értelmi fogyatékos emberek esetében. Záródolgozat. ELTE Állam és Jogtudományi Kar, Budapest.
Locsmándi Alajos-Losoncz Mária-Kőpatakiné Mészáros Mária-Vargáné Mező Lilla: Ami a kategóriák mögött van. Sajátos nevelési igény: a látássérülés, a hallássérülés, a mozgáskorlátozottság, az autizmus, a beszédfogyatékosság, az értelmi fogyatékosság. In: Kőpatakiné Mészáros Mária (2008, szerk.): Táguló horizont. OFI. Budapest. http://www.ofi.hu/kiadvany/tagulo-horizont (letöltés dátuma: 2014. november 3.)
Kőpatakiné Mészáros Mária: Different concepts about integration and/or inclusion of special needs Children in Hungary
Paralimpiai sportágak. http://www.hparalimpia.hu/?c=view&this=31 (letöltés dátuma: 2014. november 3.)
Zalabai Péterné (2005): Motiváló - Módszertani kézikönyv foglalkozási rehabilitációs szolgálatok számára. Motiváció Alapítvány.
 
Adatbázisok
Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 2009.
Tájékoztatási adatbázis, KSH