Skip navigation

4.1 melléklet – I–IV. téma

Az integráció egyik kedvező hatása a pedagógusok véleménye szerint (A)
Megváltozott, bővült a pedagógusok módszertani repertoárja, kifinomultabb lett az alkalmazott módszertan. A korábbihoz képest több helyütt és alkalommal alkalmaztak differenciálást, kooperatív technikákat vagy más, korábban nem alkalmazott módszereket.
Az integráció egyik kedvező hatása a pedagógusok véleménye szerint (B)
Az integráció együtt járt azzal, hogy a pedagógusoknak többet és igényesebben kellett a tanórákra készülni, s így sok esetben kimozdultak a napi rutin jellegű tevékenységek sokszor egyhangú köréből.
Az integráció egyik kedvező hatása a pedagógusok véleménye szerint (C)
Javult a pedagógusok együttműködési hajlandósága a többi szakemberrel, ami együtt járt azzal, hogy sokan felfedezték és közben megtanulták a teammunkában rejlő előnyöket, annak hatékonyságát.
Az integráció egyik kedvező hatása a pedagógusok véleménye szerint (D)
A tanulók jelentős része toleránsabb, empatikusabb lett, amióta sajátos nevelési igényű tanulók is vannak az osztályban.