Skip navigation

1.2 melléklet – III. téma

Madridi nyilatkozat (részletek)30
Jövőképünk
1. A régi szemlélet helyett új szemlélet
a) Elmozdulás a fogyatékos embereket jótékonykodás tárgyaiként kezelő szemlélettől a fogyatékos embereket mint jogok birtokosait tekintő szemlélet felé.
b) Elmozdulás a fogyatékossággal élő embereket betegekként kezelő szemlélettől a fogyatékos embereket önálló állampolgároknak és fogyasztóknak tekintő szemlélet felé.
c) Elmozdulás attól a gyakorlattól, amely során a fogyatékos emberek nevében szakemberek hoznak döntéseket a fogyatékos emberek önálló döntései és felelősségvállalása felé az őket érintő kérdésekben.
d) Elmozdulás az egyéni károsodásokra összpontosító szemlélettől az akadálymentesítés, a társadalmi normák, szakmapolitikák, kultúrák felülvizsgálata, valamint a támogató és hozzáférhető környezet előmozdítása felé.
e) Elmozdulás az emberek eltartottnak és munkaképtelennek minősítésétől a képességek hangsúlyozása és aktív támogató intézkedések meghozása felé.
f) Elmozdulás a keveseket szolgáló gazdasági és szociális folyamatok tervezésétől a sokakat befogadó rugalmas világ kialakítása felé.
g) Elmozdulás az oktatásban, a foglalkoztatásban és az élet más területein megjelenő szükségtelen szegregációtól a fogyatékos emberek fő áramlatokba történő integrálása felé.
h) Elmozdulás a fogyatékosügyi politika meghatározott minisztériumok kompetenciájába sorolásától a fogyatékosügyi politika általános kormányzati felelősséggé tétele felé.

2. Befogadó társadalmat mindenki számára
Jövőképünk megvalósítása nemcsak a fogyatékos emberek, hanem a társadalom egésze számára is előnyökkel jár. Az a társadalom, amelyik számos tagját kirekeszti, elszegényedett társadalom. A fogyatékos embereket segítő feltételek javítását célzó intézkedések mindenki számára rugalmas világ kialakítását eredményezik.

„Amit ma a fogyatékosügy nevében megteszünk, annak a holnap világában mindenki számára értelme lesz.
Mi, a Madridban ülésező Európai Fogyatékosügyi Kongresszus résztvevői, osztozunk ebben a jövőképben, és felkérünk minden érdekeltet, hogy a 2003. évet mint az Európai Fogyatékos Emberek Évét tekintse egy olyan folyamat kezdetének, amely révén ez a jövőkép valósággá válik.
50 millió európai fogyatékos ember várja tőlünk, hogy ennek érdekében e folyamatnak lendületet adjunk."

 

Az iskolarendszerről
Az iskoláknak vezető szerepet kell vállalniuk a fogyatékos embereket illető jogok széleskörű megértetésében és elfogadtatásában, a félelmek, mítoszok és tévképzetek eloszlatásában, valamint az egész közösség erőfeszítéseinek segítésében.

„Mi, a madridi kongresszus résztvevői, támogatjuk ezt a Nyilatkozatot, és kötelezzük magunkat, hogy széles körben terjeszteni fogjuk annak érdekében, hogy eljusson a legalsóbb szintekig.
Ezen kívül arra fogunk ösztönözni minden érdekeltet, hogy támogassa ezt a Nyilatkozatot az Európai Fogyatékos Emberek Éve előtt, közben és után egyaránt.
E Nyilatkozat támogatásával a szervezetek kinyilvánítják egyetértésüket a Madridi Nyilatkozat jövőképével, és vállalják, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek hozzájárulnak a fogyatékos emberek és családjaik tényleges esélyegyenlőségének megteremtéséhez."

 

 


30 http://mek.oszk.hu/09800/09833/09833.pdf 136-141. (Letöltés dátuma: 2014. november 3.)