Skip navigation

3.1 melléklet – II. téma

Hova járhat iskolába?

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók azonosítását a pedagógiai szakszolgálatoknál működő szakértői bizottság végzi.
E tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít többek közt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása - ha pl. a gyermek nem járt óvodába vagy számára kedvezőbb lenne a későbbi vagy korábbi iskolakezdés - , a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a sajátos nevelési igény - a mozgásszervi, az érzékszervi (látási, hallási), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar --megállapítása vagy kizárása céljából.
A szakértői bizottság tagjai a gyermek, tanuló különleges gondozásba vételére, fogyatékosságára, a fejlesztést igénylő területekre vonatkozó megállapításokat közösen alakítják ki. A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. Tájékoztatják a szülőt azokról az intézményekről, amelyek lehetőséget nyújtanak a sajátos nevelési igényű gyermek részvételére a korai fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben.
A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló a szakértői bizottság javaslata alapján tankötelezettségének eleget tehet gyógypedagógiai intézményben vagy együttnevelő (inkluzív) intézményben. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a javasolt intézmények közül. Ha a szülő által választott óvoda, iskola nem azonos a kötelező felvételt biztosító óvodával, iskolával, és az óvoda, az iskola a gyermeket, a tanulót a nem veszi fel, a szakértői bizottság a szakértői véleményében a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodát, iskolát határozza meg az óvodai nevelés, az iskolai nevelés, oktatás ellátására.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában kiemelt szerepe van az alábbi intézményeknek és szakembereknek:

a) pedagógiai szakszolgálati intézmények, melyek a következő feladatokat látják el: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés oktatás és gondozás; fejlesztő nevelés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása;
b) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények, konduktív pedagógiai intézmények;
c) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmények;
d) integráló intézmények;
e) utazó gyógypedagógusi hálózatok;
f) fejlesztő pedagógusok.