Skip navigation

4.3 melléklet

Önértékelés

Sorszám Megnevezés Pontok
1. Aktívan és érdeklődéssel fordultam a kurzus témájához és feladataihoz. 3 2 1
2. Igyekeztem felidézni korábbi tudásomat és tapasztalataimat a témával kapcsolatosan. 3 2 1
3. A régi tudásomat és tapasztalatomat az új tartalmak fényében vizsgáltam meg. 3 2 1
4. Az új ismeretek munkámban való alkalmazására konkrét gondolatokat fogalmaztam meg. 3 2 1

A csoporttársak értékelése

Sorszám Megnevezés Pontok
1. A csoport minden feladatában aktívan részt vett. 3 2 1
2. Gondolataival, észrevételeivel jelentősen hozzájárult a megoldásokhoz.
3 2 1
3. Aktív figyelemmel kísérte a csoporttársak gondolkodását, és tiszteletben tartotta véleményüket. 3 2 1
4. Gondolkodásával hozzájárult a csoport megbeszéléseihez és az összegzéshez. 3 2 1
Felhasznált irodalom
  1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  2. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM