Skip navigation

4. modul

 
A modul tartalmi célja megkeresni az együttnevelés irányába mozdító tényezőket és azok pedagógiai vonatkozásait, aktivizálni a hallgatók saját élményét a témában.
A megvalósítás lépéssora:

 

  • Ráhangoló feladatként a hallgatók húznak egyet a rendelkezésre álló betűkártyák közül (4.1 melléklet - I-IV. téma). Az azonos szövegkártyát választók kerülnek egy csoportba, akik csoporton belül értelmezik a kártyák üzenetét, és szabad asszociációval az integráció kedvező hatását erősítő ötleteket gyűjtenek.
  • Mindenki megkapja az együttnevelés előnyeinek leírását (4.2 melléklet). Minden hallgató egyénileg áttekinti az előnyöket a négy kulcsszereplő szempontjából, és kiegészíti azokat konkrét példákkal a személyes tapasztalatai alapján.
  • A hallgatók kiscsoportban az együttnevelés előnyeinek egyes szempontjain szóforgóval21 végighaladva osztják meg egymással a tapasztalataikat.
  • Mindenki egyénileg kiegészíti a következő mondatot: „Az együttnevelés olyan, mint a..........., azért mert....................". Egymás után megszólalva a résztvevők egy mondatban ismertetik a metaforát, ami egy közös csoportlapra kerül.
  • A csoport megnézi az Athéni Paralimpiai Játékok háromperces összefoglalóját22.
  • A hallgatók a szeminárium végén a céltábla technika23 segítségével értékelik a sajátos nevelési igény tananyagegységet. Kitöltik az önértékelő- és a társaikat értékelő lapot (4.3 melléklet).

 

 


21 A szóforgó olyan kiscsoportos szintű kooperatív struktúra, amely az egyenlő részvételt és hozzáférést biztosítja. A lényege, hogy a kiscsoport tagjai egymás után szólalnak meg - ismertetve egy-egy dolgot az egyéni munkájukból. Addig halad a kiscsoportban a szó körbe-körbe, míg egymás után minden előzetesen gyűjtött gondolatot meg nem osztanak egymással a csoporttagok. A szóforgó irányítására célszerű egy kijelölt csoporttagot megbízni.
22 http://www.mozgasjavito.hu/?menu=ismerkedo_konyv/ism.php&film=ism_02.flv (letöltve 2014. november 3.)
23 A céltábla technika alkalmas a tananyagegység gyors értékelésére, előnye, hogy láthatóvá válik a csoport egészének vélekedése.
Az oktató egy csomagolópapírra nagy kört rajzol, amit egyenlő cikkekre oszt. Minden cikkhez tartozik egy-egy érté­kelési szempont: tartalom / munkamódszerek / együttműködés a csoportban / saját munkám, egyéni aktivitásom.
A hallgatók jelölőpontokat ragasztanak minden körcikkbe, vagy belerajzolnak egy-egy pontot. Minél közelebb helyezik el a pontot a kör középpontjához, annál elégedettebbek a megelőző munkafolyamattal az adott szempont szerint.