Skip navigation

2.1 melléklet – V. téma

Beszédfogyatékosság

Általában mindenkit, akinek valamilyen beszédproblémája van, azt a köznyelvben beszédhibásnak nevezzük, függetlenül annak súlyosságától.
A beszédhiba a beszédfejlődési zavar enyhe formája, amely a minél korábbi életkorban nyújtott szakszerű segítségadással javítható (ilyen pl. az egyes hangzókhoz kapcsolódó torz ejtés, vagy egy bizonyos hangnak ejtésben mással való felcserélése: pl. répa helyett jépa).
A beszédfogyatékosság a beszédfejlődési zavar súlyos formája, amely csak intenzív és szakszerű segítségnyújtással javítható.
Beszédfogyatékosnak tekinthető az a személy, akinél veleszületett (születés előtt kialakult) vagy szerzett (születés közben, közvetlenül születés után gyermek- vagy felnőtt korban kialakult) idegrendszeri működési zavarok és környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság.
Az akadályozottság következményei lehetnek átmeneti, de akár tartós zavarok is. Megnyilvánulhatnak a nyelvi, a kommunikációs és tanulási képességekben, de a szociális kapcsolatokban is.
Zavar mutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésében, a beszédészlelési és- megértési zavarokban, a beszédritmus sérülésében, a finommozgások, a szem-kéz koordináció éretlenségében, valamint az ún. általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség kiesésekben. A hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolódnak. A beszédfogyatékos személyeknél ezek a zavarok eltérő intenzitásúak, fokúak lehetnek egészen az enyhétől az érthetetlen beszédig minden változatban előfordulhatnak.
Fontos megemlíteni, hogy a súlyos beszédfogyatékosoknál a kommunikációs nehézségek miatt, azok következményeként magatartás zavar alakulhat ki, mellyel sérültek környezetében élők gyakran szembesülnek.
A logopédiai fejlesztés, az egészségügyi rehabilitáció minden esetben a beszédzavar jellegétől függ, ami lehet akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, diszlália, disarthria, dadogás, hadarás, diszfázia, diszfónia, az általános beszédgyengeséggel összefüggő olvasás, írászavar és lehet súlyos beszédmegértési zavar is, vagy ezek halmozott előfordulása.