Skip navigation

1.3 melléklet

Ajánlott kifejezések a fogyatékossággal32 kapcsolatban33

Gyűjtőfogalmak: fogyatékos, akadályozott, sérült, fogyatékossággal élő ember, személy. Kerülendő kifejezések: fogyatékkal élő, rokkant, beteg.

Az érintettek megnevezése
ÁLLAPOT AJÁNLOTT KIFEJEZÉS
a jelző után mindig főnevet téve (pl. gyermek, ember, személy)
ELFOGADHATÓ KIFEJEZÉS DISZKRIMINATÍV, SÉRTŐ KIFEJEZÉS
beszéd beszédfogyatékos beszédhibás hallónéma
értelem értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott értelmi sérült hülye, elmebeteg,
bolond, gyengeelméjű,
hallás siket
nagyothalló
hallássérült süket, süketnéma,
látás vak
gyengénlátó
látássérült világtalan
mozgás mozgáskorlátozott mozgássérült
béna, nyomorék,
több fogyatékosság együtt halmozottan sérült, halmozottan fogyatékos
béna, nyomorék, hülye, elmebeteg,
bolond, gyengeelméjű
szervi szervátültetett transzplantált beteg

 

Az érintettek által használt segédeszközök megnevezése
AJÁNLOTT KIFEJEZÉS KERÜLENDŐ KIFEJEZÉS
hallókészülék nagyothalló készülék
kerekesszék tolókocsi, rokkantkocsi
Egyéb szakkifejezések
AJÁNLOTT KIFEJEZÉS KERÜLENDŐ KIFEJEZÉS
jelnyelvi tolmács süketnéma tolmács
jelnyelv jelbeszéd, mutogatás
kerekesszékkel közlekedő tolókocsihoz kötött
halló (siket ellentettje) beszélő

 

 


32 Készítették Litavecz Anna és munkatársai
33 Felhasznált irodalom: De juRe Alapítvány a sérült emberek jogaiért (1998): Felmérés a fogyatékossággal élő emberek megnevezéséről.
Dr. Bakanek György-Litavecz Anna (2003, szerk.): Fogyatékosok sportjának sportegészségügyi szempontjai. ISMertető - A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa, Budapest.
Felmérés a fogyatékossággal élő emberek megnevezéséről (1998): De juRe Alapítvány, Budapest.
Litavecz Anna (2004, szerk.): Közvetítés, Fogyatékosságügy és média Magyarországon. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest.
Litavecz Anna (2005): A cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság joggyakorlata Magyarországon az értelmi fogyatékos emberek esetében. Záródolgozat. ELTE Állam és Jogtudományi Kar, Budapest.
Zalabai Péterné (2005): Motiváló - Módszertani kézikönyv foglalkozási rehabilitációs szolgálatok számára. Motiváció Alapítvány.