Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak legyen lehetőségük interaktív formában megismerni a magyarországi cigányságot, annak nyelvi csoportjait, általános jellemzőit.
Ezen túlmenően arra is lehetőséget kínálunk és segítséget adunk a hallgatóknak 90 perc erejéig, hogy megismerkedjenek a magyarországi cigány csoportok egyike által beszélt nyelvvel, a beással. A kurzus során szeretnénk, ha a hallgatók meg tudnák különböztetni a két magyarországi cigány nyelvet, azok hangzórendszerét, megtanulásra ajánlunk néhány olyan mondatot, amelyeket elsajátítva, adott helyzetben akár utat is találunk néhány olyan tanulóhoz, akik multikulturális nyitottságunkat sokszorosan értékelik a hétköznapok során. Mindezeken felül pedig szertefoszlik az a mások által hangoztatott nézet, miszerint a magyarországi cigány nyelvek nagyon egyszerűek, mert nem rendelkeznek bonyolult nyelvtani rendszerrel vagy gazdag szókinccsel.
A moduláris rendszerben felépített tananyag 90 perces blokkokban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik. Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, oktatók számára magyarázó szövegek stb.) a lábjegyzetekben találhatók.

1 Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektívt anulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3. bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167.