Skip navigation

4.2 melléklet

Teszt a beás nyelvről

Kérdés 1

1. A beás nyelvet a világ minden országában beszélik, hisz mindenütt élnek cigányok.

Útmutató

Kérdés 2

2. A beás nyelv különböző országokban használt dialektális változatait, valamint kialakulásuk történetét sem ismerjük.

Útmutató

Kérdés 3

3. A magyarországi beások elsősorban - a határ közelsége miatt - a Horvátországban, Szerbiában és a Romániában élő beásokkal állnak kapcsolatban, és mivel a hazánkban élő beások írásbelisége nemrég alakult ki nálunk, a környező országokban élő beás közösségekben ez sokkal előrehaladottabb.

Útmutató

Kérdés 4

4. A beás a román nyelv közeli rokona, archaikus változata, amelyre nagy hatással voltak a román nyelvi és helyesírási reformok.

Útmutató

Kérdés 5

5. A mintegy 40-50 ezer főnyi magyarországi beás közösség életében az írásbeliség, az íráskultúra ma már megszokott, mindennapi jelenség. Intézményes keretek között nagyon sokaknak van lehetősége ennek megismerésére, a közoktatásban eléri a százat azoknak az intézményeknek a száma, amelyek a beás nyelvet iskoláikban tanítják.

Útmutató

Kérdés 6

6. A pécsi Gandhi Gimnázium pedagógiai koncepciójának és a gimnázium tanítási nyelvének, valamint a tantárgystruktúrának meghatározása során vált elkerülhetetlenül szükségessé a beás nyelv leírása.

Útmutató

Kérdés 7

7. Az írásbeliség kidolgozása során a kétnyelvű, magyar nyelven író, olvasó gyerekek kedvéért a román nyelv helyesírására támaszkodtak, ezért a leírásban a beás nyelvnek a romános átírása figyelhető meg, amely nem alkalmazkodik az Európában ismert jelölésekhez.

Útmutató

Kérdés 8

8. A beás nyelvről vagy a beás nyelven íródott kiadványaink száma nagyon kevés, így a beás nyelv - többek között helyesírási szótárral - még nem rendelkezik.

Útmutató

Kérdés 9

9. A jelenleg használt írásrendszer helyesírását tekintve az egyszerűségre törekszik, így egy relatíve egyszerű szabályrendszer elsajátítása után a szabályos írásmód könnyen reprodukálható.

Útmutató

Kérdés 10

10. A beás írás fonetikus, a kiejtés minél hűségesebb tükrözésére törekszik. A beás mássalhangzóknak majdnem mindegyikének van lágy megfelelője, hosszúságuk pedig jelentésmegkülönböztető funkciókkal bír.

Útmutató

Kérdés 11

11. A beás nyelvet érintő grammatikai kutatások még kezdeti stádiumban vannak. A rendelkezésünkre álló - többnyire néprajzi jellegű - nyelvi korpuszok jelentik az alapját annak a beás leíró nyelvtannak (hangtan, alaktan, mondattan), amely az első, korszerű tudományos leíró nyelvtana ennek a nyelvnek

Útmutató

Kérdés 12

12. A beás nyelv tanítása során a szókincsbővítés, beszédgyakorlat vagy éppen a helyesírás gyakorlása segít a nyelvi és kulturális egységének megteremtésében és fenntartásában, és az anyanyelv rendszeres használata során válik lehetővé a kodifikáció még hiányzó kérdéseinek kiterjesztése.

Útmutató