Skip navigation

1. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi cigányság által beszélt két nyelv elhelyezése az indoeurópai nyelvek között.
A megvalósítás lépéssora:
 • A hallgatók a korábbi moduloknál megalakult négyfős csoportokban ülnek. Minden csoport megkapja az indoeurópai nyelvek családját ábrázoló rajzot kinyomtatva (1.1 melléklet3). A csoportok közösen tanulmányozzák, majd elkészítenek egy egyszerűsített ábrát, amelyen a két magyarországi cigány nyelvet és azok közvetlen rokon nyelveit ábrázolják.
  • A közös rajzot mindegyik csoport látható helyre kifüggeszti, majd képtárlátogatás technikával minden csoport az óra járásával megegyező irányban elindul, és megnézi a másik csoport rajzát. Ha megtalálja azokat a nyelveket, amelyeket ők is feltüntettek, akkor tegyenek mellé egy pipát.
  • Amikor visszaérnek a saját rajzukhoz, nagycsoportos szinten oktatói irányítással, közösen véglegesítik a cigány nyelvek helyét a nyelvcsaládban.
 • A beás nyelvvel való ismerkedés egy beás dal megtanulásával valósul meg:
  • Minden csoport kap egy hiányos dalszöveget (1.2 melléklet). A dal meghallgatása után4 a pontok helyére írják be a hiányzó szavakat. A megoldást ellenőrizzék az 1.3 mellékletben található megoldókulcs alapján.
  • Oktatói irányítással megbeszélik a szavak jelentését, és a szöveg alapján megvizsgálják a beás nyelv hangzórendszerét, kiemelt figyelemmel a magyar nyelvtől eltérő hangzókra.
  • Otthoni feladat a beás nyelv tanulását segítő digitális tankönyv A beás nyelvről című fejezetének elolvasása5.