Skip navigation

2. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi beások által beszélt nyelv megismerése és minimális beás nyelvi ismeretek szerzése.
A megvalósítás lépéssora:
  • A kurzuson részt vevők meghallgatják a digitális tankönyv Melléklet részében található két beás nyelvre lefordított mondókát. (Ég a gyertya..., Megfogtam egy szúnyogot... - 2.1 melléklet6).
  • Megfigyelési szempont a mondókákban előforduló - a magyartól eltérő hangzókat tartalmazó - szavak egyéni lejegyzése.
  • Ezután kerekasztalban, a szóforgó írott változatát alkalmazva az egyénileg összegyűjtött szavakat közös lapra írják a hallgatók. A lapon már szereplő szó nem szerepelhet újra, mindenkinek mást kell írnia! (Ha közösen ellenőrizzük a megoldást, akkor időt takarítunk meg: miközben az első csoport felolvassa, mit írtak náluk a csoporttagok, a többi csoport szóvivője kipipálja, ami náluk is szerepel, és mikor rájuk kerül a sor, már csak azt olvassák fel, ami újdonság a többiekéhez képest.)
  • A beás abc (2.2 melléklet) áttekintése kis csoportokban7, majd a mellékletben megadott mondatszerkezetek felhasználásával rövid párbeszéd készítése.
  • Rövid gyakorlás után a párbeszédek kihangosítása.
  • A hallgatók kilépőkártyát ragasztanak fel az óra végén egy közös lapra, amelyen százalékosan jelzik, hogy mennyire sikerült megismerniük a beás nyelv hangzókészletét.

6
7 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/beas_nyelvkonyv/mondkk.html (A letöltés ideje: 2014. 12. 12.)