Skip navigation

3. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi beás nyelvű cigányok által beszélt nyelv és a beás nyelv rokon nyelveinek áttekintése.
A megvalósítás lépéssora.
  • Ráhangoló feladatként a hallgatók áttekntik az indoeurópai nyelvek családfáján a beás nyelvet és rokon nyelveit (1.1 melléklet).
  • Az alábbi nyelveket (beás, francia, olasz, spanyol, portugál, román) szókártyákra írjuk. A kártyákat a hallgatók létszáma alapján sokszorosítjuk. Minden hallgató húz egy nyelvet, és a továbbiakban az azonos szókártyát húzók alkotnak egy csoportot.
  • A hallgatók papíralapú szótárak (az oktató ezeket előzetesen beszerzi) vagy internetes program használatával(Google fordító) alapszavakat keresnek ki.
  • Ezeket az oktató előzetesen meg is adhatja vagy a csoportok szóforgóban összegyűjtenek 5-10 szót. Ajánlott ezeket a szavakat pl. ház, ló, víz, kenyér, hús stb. egy nagy lapra felírni magyarul. (3.1 melléklet).
  • A gyűjtőmunka után a hallgatók szóforgóban kitöltik a táblázatot.
  • Az oktató irányításával összevetik a beás nyelv szavait a rokon nyelvek szavaival. Megbeszélik a hasonlóságokat és különbségeket.
  • A kurzus zárásaként a hallgatók abban a csoportban, amelyikben dolgoztak, meghallgatják a digitális beás nyelvkönyv8 1. leckéjének párbeszédét, amelyet megpróbálnak ismételni, majd a csoportban egymással eljátszani.
  • A hallgatók kilépőkártyát ragasztanak fel az óra végén egy közös lapra, amelyen százalékosan jelzik, hogy mennyire sikerült a beás nyelv rokon nyelveit megismerni.