Skip navigation

4. modul: A befogadó környezet

 
A modul tartalmi célja a befogadó környezet, a befogadó iskola jellemzőinek közös megfogalmazása.
A megvalósítás lépéssora:
  • Ráhangolódásként a hallgatók ötletbörze technikával összegyűjtik a az együttnevelés szereplőit a szűkebb és a tágabb környezetben. Csoporton belül két eltérő színű post-itre felírják az összegyűjtött szavakat, az egyikre a szűkebb környezet szereplőit, a másik színűre a tágabb környezet szereplőit. Csoportonként megvitatják, összevetik a felírt szavakat.
  • A hallgatók páros munkával feldolgozzák A befogadó iskola és környezete15 c. írás részletét. (4.1. melléklet) Reflexiós körben reflektálnak arra, hogy változtatnának-e a modul elején összegyűjtött szereplőkön.
  • A hallgatók szituációs gyakorlatokat játszanak el. (4.2 melléklet) A szituációs játékban a fenntartó képviselőjét, a szülőket meg kell győzni az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrációjának fontosságáról.
  • Szereplők: fenntartó képviselője, igazgató, osztályfőnök, egy humán szakos nevelő, egy reál szakos nevelő, az integrációt támogató szülő, aki empatikus, az integrációt ellenző szülő, gyermekvédelmi szolgálat képviselője.
  • Az oktató véletlenszerű szerepkártyák kihúzásával kiválasztja a szituációs játék szereplőit. Akiknek nem jutott szerep, külső megfigyelőként jegyzeteket készítenek a kiválasztott szereplő viselkedéséről. A szereplők a szerepüknek megfelelően érveket, ellenérveket gyűjtenek az integráció mellett és ellen. A szituációs játék után reflexiós körben elmondják a szereplők, hogy érezték magukat az adott szerepben. A külső megfigyelők szintén reflektálnak.
  • Rövid esszé írásával válaszolnak a hallgatók az alábbi kérdésekre:
    • Miben nyújtott megerősítést vagy új információt ez a tanulási egység?
    • Milyen további kérdések, gondolatok fogalmazódnak meg Önben?
 
 

15 Bárdossy Ildikó (2006): A befogadó iskola és környezete. Új Pedagógiai Szemle, 2006/3. http://www.ofi.hu/tudastar/befogado-iskola (letöltés dátuma: 2014. 11. 15.)
Ajánlott szakirodalom: Kőpatakiné Mészáros Mária (2008, szerk.): Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest. http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/adaptacios_kezikonyv.pdf (letöltés dátuma: 2014. 11. 15.)