Skip navigation

2. modul: Adaptivitás

 
A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók megismerjék az adaptív7 tanulásszervezés néhány lehetséges formáját.
A megvalósítás lépéssora
 • A 4 fős csoportok post-itre felírják és összegyűjtik, mit értenek az adaptív tanulásszervezésen. Diákkvartett8 keretében megvitatják a válaszokat.
 • A csoportokban mindenki más-más színű filcet fog. A hallgatók a színeknek megfelelő jelzésű szöveget választanak az asztalra kihelyezett szövegek közül, melyeket insert 9 jelöléssel dolgoznak fel.
  • A piros színt választó hallgató a komplex művészeti tantárgyakról szóló szöveget dolgozza fel (2.1. melléklet)
  • A kék színt választó hallgató a kéttanáros óramodell leírásával ismerkedik. (2.2 melléklet)
  • A fekete színt választó hallgató a Kalendáriummal kapcsolatos szöveget dolgozza fel. (2.3 melléklet)
  • A zöld színt választó hallgató az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készített többszintű diagnosztizáló feladatlap-rendszerről szerez ismereteket. (2.4 melléklet)
 • A szövegek elolvasása és feldolgozása után szakértői mozaikkal10 az azonos színű szöveget olvasó hallgatók alkotnak egy csapatot. A csoporton belül azonos technikával feldolgozott szövegekről tacepaót készítenek. Ezután a visszarendeződnek a csoportok .
 • A csapatok csoportforgóval11 prezentálnak, így a csoportban maradt hallgató is tájékozódik a másik három szövegről.
 
 
 

7 Adaptív: alkalmazkodó.
8 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 161. Diákkvartett. A csoport közösen dolgozik a feladat megoldásán, majd ellenőrzi, hogy közös megoldásukat mindenki tudja-e ismertetni.
9 Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 329.
Insert jelölés: olvasás közben a szöveget a hallgatók saját megértésüknek és tudásuknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látják el az alábbiak szerint:
√ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel
- az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek, illetve eltérnek azoktól
+ az olvasottak új információt tartalmaznak számomra
? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek
* az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe
10 Mozaik: négy részre osztunk egy arra alkalmas témát, a csoporttagok egyet-egyet kapnak önálló feldolgozásra. Ha elkészültek, mindenki megtanítja csoportjából a többieket a saját résztémájára.
Változat: A részfeladatokat egy-egy csoport kapja, és a közös kidolgozás után tanítják egymást a csoportok.
11 A csoportok egymás után ismertetik a csoport munkáját.