Skip navigation

3. modul: Inklúzió az osztálytermekben

 
A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az inkluzív osztálytermekben folyó tanulásszervezés, tantárgyi struktúraváltás néhány példájával.
A megvalósítás lépéssora:
 • Ráhangolódásként a hallgatók kerekasztal12 technikával egyénileg leírják, mit jelent számukra az „inklúzió" szó. Ezután a teremben elhelyezett táblára/tacepaóra minden csoport elhelyezi a cetlikre felírt szavakat.
 • A hallgatók továbbra is 4 fős csoportokban dolgoznak. Választanak az asztalon lévő A, B, C, D betűjelekből. Az oktató minden csoport számára kioszt egy tetszőleges óravázlatot13:
  • Művészetek építőkövei komplex művészeti tantárgy (3.1 melléklet)
  • Kéttanáros óramodell, történelem (3.2 melléklet)
  • Kalendárium Komplex művészeti tantárgy beás népismerettel (3.3 melléklet)
  • Magyar irodalom enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készített több szintű diagnosztizáló feladatlap-rendszer alkalmazása beás nyelvi integráció (3.4 melléklet)
 • Minden csoport más-más témát dolgoz fel, és plakátot készít belőle. Az előző modulban a csoporttagok megismerkedtek a tanulásszervezési modellek, a kéttanáros óramodell, a komplex művészeti tantárgy és a több szintű diagnosztizáló feladatlap-rendszer leírásával. Susan Tetler írásának14 tanulmányozása során a hallgatók választ keresnek arra a kérdésre, hogy elkerülhetők-e és hogyan az írásában bemutatott tanítás-tanulás hibás modelljei. (3.5 melléklet)
 • Csoportonként a tagok közösen kiválasztanak 2 szempontot a modellek közül és a 2 szempont cáfolatára az óravázlatok alapján tacepaót készítenek.
 • A tacepaó elkészítése után az azonos betűjelű hallgatók összeülnek 1-1 asztalhoz. Az elkészült tacék prezentációját csoportforgóval mutatják be.
 • A modul zárásaként a hallgatók kilépőkártyákat (3.6 melléklet) helyeznek el a csoport plakátján:
Ebben a blokkban az tetszett, hogy...............................
Abban a feladatban éreztem magam a legjobban, amikor....................................
  

12 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged, 162.
Kerekasztal: Egy adott témakörben egyéni gyűjtés történik, majd a csoport tagjai egymás után ismertetnek egy-egy dolgot az egyéni gyűjtésükből.
13
A kétújfalui iskolában egyéni vagy csoportos tanítási gyakorlatukat végző hallgatók, illetve a mentortanárok egy-egy óravázlatának az áttekintése.
14
Tetler, Susan (2006): Inkluzív osztályok. A tanítás-tanulás hibás modelljei. Iskolakultúra, 2006. október, 37-38. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00108/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_10_036-043.pdf (letöltés dátuma: 2014. 11. 15.)