Skip navigation

1. modul: Az integráció rendeleti háttere

 
A modul tartalmi célja a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve4 és a sajátos nevelési igényű tanulók integrál oktatásáról szóló Irányelvek5 tanulmányozásával a roma/cigány nemzetiségi népismereti oktatás és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása rendeleti előírásainak áttekintése.
A megvalósítás lépéssora:
 • A hallgatók már előzetesen elolvasták a nemzetiségi rendeletet, elsősorban a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásról szóló 8. és 10. §-t. Az Irányelvekből a 2. számú mellékletet tanulmányozták.
 • A hallgatók 4 fős csoportban dolgoznak. Az asztalon lévő 4 különböző feliratú szókártya közül egyet-egyet választanak (1.1 melléklet, 1.2 melléklet, 1.3 melléklet, 1.4 melléklet). Az azonos szókártyát húzó hallgatók egy asztalhoz ülnek. Csoporton belül elolvassák a szókártyára felírt mellékletnek megfelelő szövegrészletet:
  • a nemzetiségi nevelés-oktatásról szóló fejezet 8. §-át, különös tekintettel a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásról szóló (5) bekezdésre (1.1 melléklet),
  • a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret oktatásához szükséges időkeret biztosítása c. fejezet 10. §-át (1.2 melléklet),
  • a többségi intézményekben megvalósuló integrációról szóló jogszabályi előírásokat (1.3 melléklet),
  • a többségi nevelők munkáját segítő gyógypedagógus feladatait (1.4 melléklet).
 • Az olvasottak alapján tacepaót készítenek. Ezután a három megy egy marad6 technikával a csoportok áttekintik egymás munkáját. Majd amikor mindenki visszaért a saját asztalához, elmondja a többieknek a tanultakat.
 • A csoportok oktatói irányítással összegeznek.
 
 

4 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159180.238059 (letöltés dátuma: 2015. 01. 05.)
5 Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229239 (letöltés dátuma: 2014.11. 15.)
6 Három megy egy marad technika: a közös jegyzet elkészítése után egy hallgató marad a helyén, a többi az óramutató járásával megegyező irányban haladva a következő asztalhoz ül át. A „házigazda" az oktató által megjelölt időtartamon belül megtanítja az olvasott szöveg tartalmát a közös jegyzet segítségével a három új hallgatónak, akik kérdéseket tehetnek fel.