Skip navigation

PTE Jubileumi blokk

A jelen tudományos közleményt a szerző a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója emlékének szenteli.

The present scientific contribution is dedicated to the 650th anniversary of the foundation of the University of Pécs, Hungary.