Skip navigation

IKT (Mesterné Subicz Erika)

Fogalomalkotás:

IKT technológiák

Mivel a fogalom az információ átadásához, tárolásához kötődik, előtte célszerű az információ fogalmával megismerkedni. Az információ latin eredetű szó, amely

 • általános értelemben értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent.
 • Számítástechnikai értelemben bővebb a fogalom. Olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető. Azaz az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban, s melynek hatására a felhasználó bizonytalansága csökken.
 •  Az információ fogalom Pintér Róbert[1] összegzésében a következő: „Az információ, mint tudás minden esetben szubjektív, adott személyhez köthető és adott környezetben nyeri el értelmét. Mint létező megfoghatatlan, de kommunikálható, másokkal megismertethető. Az információ, mint dolog a tudáshoz hasonlóan létezik, csakhogy rögzített, azaz kézzelfogható, idetartozik az adat, ami rögzített tudásnak tekinthető, mert felhasználásához egy adott kontextus ismerete (vagyis az adat rögzítésének struktúrája) szükséges, ami nélkül az adat nem értelmezhető. Az információ, mint folyamat, amely az informálttá válás folyamatával azonos, ennyiben összeköti az információ mint dolgot az információ mint tudással, de összeköthet két információ mint tudást (a gondolkodás folyamata) és két információ mint dolgot (adatfeldolgozás) is.”

Az IKT technológiák fogalma

Az információs társadalom rohamléptű fejlődése világszerte a XXI. század elejének jellemzője. Ezt a fogalmat korábbi szótárakban, lexikonokban nem is találtam meg, hiszen maga a fogalom is új.

 1. IKT: Ezt egy mozaikszó, az angol information and communication technology szószerkezet rövidítéséből alakult ki, mely a magyar információ- és kommunikációtechnológia vagy információs és kommunikációs technológia, röviden infokommunikációs technológia szerkezettel írható le.

„Az IKT az informatika, a telekommunikáció és az adatbázisok, hálózatok technológiájának egyesítése, konvergenciája. A gyakorlatban ez a rádió, a televízió, a telefon és a számítógép adta lehetőségek egyesítése. Ennek köszönhetően az emberek kommunikációs lehetőségei kitágulnak, munkájuk, a szórakozási és tájékozódási lehetőségeik színesednek, széles körűvé válnak, és az infrastrukturális, földrajzi kötöttségektől, korlátoktól felszabadulnak.”

 1. A Dictionary of Contemporary English című angol szótár az IT-t és az IKT-t szinonimaként definiálja szócikkében. „Az a tudomány vagy gyakorlat, mely számítógépes rendszerek és telekommunikációs eszközök segítségével gyűjti, tárolja, használja és kiadja az információt.”
 2. „Az infokommunikációs technológiák (IKT) alatt a különböző távközlési és informatikai eszközöket (irodai, távközlési, szórakoztató elektronika, számítógépek) és a hozzájuk kapcsolódó (számítástechnikai, marketing, hirdetési, távközlési, elosztási, értékesítési) szolgáltatásokat értjük.”

A három meghatározásban közös, hogy mindegyik az informatika és a távközlés elmúlt években végbement integrációján alapul. A meghatározások nagyjából fedik egymást, de árnyalatnyi különbségeket azért tapasztalhatunk közöttük. A második definíció a legelvontabb, míg a másik kettő inkább a gyakorlat oldaláról közelíti meg a fogalmat.

Reflexió

Az IKT (angolul ICT) az információs és kommunikációs technológiákat jelöli. Ezek olyan eszközök, technológiák, tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást segítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik. Az IKT képes irányítani az információt és a tudást.

Ha azt halljuk, hogy IKT, tanárként gyakran nem gondolunk másra, mint a számítógépekre és / vagy az interaktív táblákra. Az IKT azonban ennél sokkal tágabb értelemben használatos, és magába foglal minden digitális technológiát.

Vagyis, akkor is IKT-t használunk, ha…

 • telefonnal fényképet, videót készítünk
 • megosztunk egy linket Facebookon
 • családi képeinkből egy Powerpoint bemutatót készítünk
 • játszunk a számítógépen, vagy a telefonon
 • készítünk Wordben egy levelet, dolgozatot
 • nyelvórán CD-t hallgatunk
 • interaktív táblára írunk
 • e-learning
 • térkép helyett GPS-t használunk
 • telefonhívásra kinyitjuk a kaput...

Az IKT alkalmazása az oktatásban ma már nem nemcsak lehetőség, hanem elvárás is. Több vizsgálat és kutatás eredménye is mutatja, hogy az IKT-nak egyre növekvő szerepe van az oktatásban, az IKT a tanároknak és a diákoknak egyaránt segít.

Felhasznált irodalom:

Dr. Ábrahám Sándor: Népszerű számítástechnikai kislexikon

Bódi Zoltán: Infoszótár Informatikai fogalmak eredete, magyarázata ás használata Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010

Pintér, Róbert (Szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum, Budapest, 2007

http://www.digievkonyv.hu/005/272/evkonyv/beszamolo_2005_04/shared/knok_home_page_24/e_learning/Mlinarics-Soltesz-GKP_tanulmanyjav040121.pdf

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_45_ikt_strategia_pdf/45_ikt_strategia_1_1.html[1] Pintér, Róbert (Szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum, Budapest, 2007