Skip navigation

Minőségbiztosítás (Jakabné Molnár Ilona)

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FOGALMÁRÓL

<A minőség fogalmának definiálásával igen sokan foglalkoztak. A minőségellenőrzéstől a minőségbiztosításhoz, majd a teljes körű minőségirányítás (Total Quality Management — TQM kialakulásához vezető fejlődés során a minőségügy nemzetközi hírű szaktekintélyei a minőség fogalmára más és más meghatározásokat adtak.

Ismertebb minőség meghatározások:

  • Juran: A minőség a használatra való alkalmasság;
  • Deming: A minőség a termék egész élettartama alatt „múlja felül” a fogyasztó várakozásait.
  • Fiegenbaum: A minőséget „mozgó célként” határozza meg, figyelembe véve a minőség folyton változó természetét;
  • Freund: A minőség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljen a kimondott vagy kimondatlan igényeknek.
  • Crosby: A minőség a vevőkkel megállapodott követelmények teljesítése, vagy módosítások kezdeményezése, hogy azok a vevőknek és a szervezet saját szükségleteiknek megfeleljenek;
  • Seghezzi: A minőség a felhasználói igények vagy az előirányzott cél kielégítésének mértéke;
  • Shiba: A Japánban kialakult minőségszintet fogalmazta meg: megfelelés a szabványnak (az előírásoknak); megfelelés a használatra, a felhasználásra való alkalmasságnak; megfelelés a vevő kinyilvánított igényeinek; megfelelés a vevő látens, ki nem mondott igényeinek.

 Az ISO 8402 szabvány szerint a „Minőség a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azok meghatározott és elvárt igényei kielégítésére vonatkozó képességét”.

Minőség egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse a vevők és más érdekelt felek követelményeit.”

Megváltozott tehát a minőség tárgya. Az előző terminológia szerint a minőség termékre vagy szolgáltatásra irányult, az új szabvány szerint termékre, rendszerre vagy folyamatra vonatkozhat.

Minőségbiztosítási rendszer: amikor bizonyítani kell, hogy egy rendszer valóban a kitűzött céloknak megfelelően működik, akkor a szabályozási rendszer egyes lépéseit dokumentálni kell. Ezt a bizonyítást igényelheti a vállalat vagy szervezet vezetősége, valamint a vevő vagy egy független szervezet előtt kell bizonyítani a célok teljesítésének minőségi megfelelőségét. Az ilyen dokumentált minőségszabályozási rendszert nevezi az előző, 1994-ben megjelent ISO 9000 szabványcsalád minőségbiztosítási rendszernek.

 Az új ISO 9000 : 2000 szabványsorozat a minőség új megközelítését, a teljes körű minőségirányítás gondolatiságát tűzi ki alapvető céljául. Bármilyen típusú vagy nagyságrendű szervezetet ahhoz kíván hozzásegíteni, hogy hatásos minőségirányítási rendszert vezethessenek be és működtethessenek.< 1

 

A hazai oktatáspolitikában egyre uralkodóbbá váló szóhasználatban minőségbiztosítás alatt egyre inkább azt értik, amikor egy-egy iskolában kialakítják azokat a szervezeti mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a minőségre való folyamatos odafigyelést. Ebben az értelemben a minőségbiztosítás egyértelműen intézményi szintű, szervezeti folyamatokra utaló fogalom. Valójában persze beszélnünk kell tágabb értelemben is, azaz az oktatási rendszer egésze – esetleg helyi rendszerek – szintjén is minőségbiztosításról. Ebben az értelemben a minőségbiztosítás az oktatási rendszer egy átfogó, általános funkciója (aminek az ellátása egyébként szintén történhet jó vagy rossz minőségben) (2)

 

(1) DR. TURCSÁNYI KÁROLY-DR. MOLNÁR MIHÁLY

MINŐSÉG, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS - ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN URL:http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/20022/vszt/turcsany.html

 

(2) Halász Gábor Minőség és minőségbiztosítás a közoktatásban: oktatáspolitikai megfontolások URL:

http://halaszg.ofi.hu/download/Minoseg%20-%20EDUCATIO.htm

 

Az európai pályaorientációs szakpolitikai hálózat (ELGPN) szakszótára szerint:

Minőségbiztosítás (Quality assurance) Bizonyos intézkedések (tervezés, kivitelezés, értékelés, jelentés, minőségfejlesztés) végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy a pályaorientációs tevékenységek minősége (a programok tartalma, illetve a kimenetek megtervezése, felmérése és érvényesítése, stb.) megfeleljen az érintettek elvárásainak. (3)

 

A fentiek alapján így értelmezem a minőségbiztosítást:

A minőségügyi rendszerben alkalmazott, dokumentációval igazolt, tervezett és módszeres tevékenység, amely megfelelő bizalmat hivatott kelteni arra, hogy a szervezet teljesíti a minőségi követel­ményeket.

 

(3) Charles Jackson  AZ EURÓPAI PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKPOLITIKAI HÁLÓZAT (ELGPN) SZAKSZÓTÁRA ELGPN GLOSSARY URL:

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/hungarian/az-europai-palyaorientacios-szakpolitikai-halozat-elgpn-szakszotara-elgpn-glossary/