Skip navigation

Innováció (Vitényi Viktória)

Az innováció fogalmáról

 

„J. Schumpeter1 óta a közgazdászok egyetértenek abban, hogy korunkban az innováció a gazdasági haladás legfontosabb motorja.”2

 

Az innovációt sokan, különféle célból próbálták megragadni, ezért sok fogalom-meghatározás létezik, melyek egyenként részben fedik az innováció tartalmi igazságát, mindegyik más-más vonatkozását ragadja meg. Etimológiailag az innováció szó visszavezethető az in-novare latin kifejezésre. Ennek jelentése: újulásban. A fogalom ennek megfelelően egyaránt magában foglalja a fejlődés bármilyen fajtáját, egyúttal kifejezi annak újdonságként felfogható mivoltát.”(Wikipédia)

 

Az innováció fogalma a Larousse Enciklopédiában3:

  1. 1.      Megújulási-, fejlődési- és vele járó átalakulási folyamat
  2. 2.      Új módszerek alkalmazása, újítás
  3. 3.      (ker.) Új termékek bevezetése az áruforgalomba
  4. 4.      (szoc.) Új ötletek gondolatok technikák szerepek stb. kifejlesztése átvitele és elterjesztése a modern ipari társadalomban, mint elsőszámú követendő norma.

 

Mindegyik fogalomban megfigyelhetjük, hogy szerepel az ÚJ szó. Az első magyarázatban a hangsúly a folyamaton van, vagyis a megújulás és a vele járó átalakulás egy folyamat következménye. A második fogalom szintén igéket, cselekvéseket társítanak az új szóhoz, azt juttatta eszembe, hogy az újítás is egy önállóan használatos ige lehetőségét adja meg a magyar nyelvnek. A kereskedelmi fogalom az új termékekre helyezi a hangsúlyt, mindig vannak új termékek, ezért azt feltételezhetjük, hogy magát a kereskedelmet is a megújítás, az innováció mozgatja. Az utolsó definíció pedig az új ötletek, új gondolatok, új technikák megjelenésével és elterjesztésével magyarázza az innováció fogalmát.

 

Révai Nagy Lexikona4 szerint:

Innovatio (latin kifejezés) eredetileg a. m. megújulás, ezért különösen fáknak az évelő növényeknek évi v. uj hajtása uj fakadása

Révai Nagy Lexikonában szintén szerepel az „uj” szó, de még rövid u-val. A magyarázat egy biológiai folyamatból indul ki, melyet a kor embere ismert, látott, megértett. A biológiai folyamatban benne szerepel az örökös megújulás, az örökös változás.

Az OECD innováció fogalma/Oslo kézikönyv 2005. végi 3. kiadása alapján:

„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.”5

A három fogalom közül a legösszetettebb, legkomplexebb, melyben szintén szerepel az új szó. A mai globalizálódott világunkban, ahol minden az értékesítésről szól nem csoda, ha itt is elsősorban a termék megújulásával határozzuk meg az innováció fogalmát. Az OECD fogalmomban előkerül, ismétlődik az is, mely a Larousse Enciklopédiában is, hogy az innovációra kerek egész folyamatként kell tekintenünk.

A Wikipédiában Százdi Antal így definiálja:

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet.” Az innováció tehát egy egyetemes jelenség. A fogalmat először a gazdaság szférájában alkalmazták, később
a pedagógia szakterületén megvalósuló újítások létrehozását, elterjesztését kezdték jelölni vele.

Pedagógiai innováció lehet az, ha a tanár egy új eszközt, egy új megközelítést, egy új látásmódot, egy új tanítási stílust alkalmaz, hiszen maga a tanítás, ismeret átadási folyamat átalakul, megújítódik.

 

Végül is mi is az innováció jelentése? Az „innovus” szó jelentése „a szokatlan bevitele”. Vagyis az innováció egy változás (folyamat), mely az addig megszokott rendszerbe (mai szóval élve matrixba) a saját maga szokatlan, ismeretlen erejével tör be és indít el olyan folyamatokat, melyek miatt a rendszer, a helyzet megújul.

Irodalomjegyzék:

1. Schumpeter, J.: The Theory of Economic Development. Harvard UP. Cambridge, Mass. 1934. Először kiadva 1911- ben.

2. Annus István, Bándi Gábor, Borsi Balázs, Hollóné Kacsó Erzsébet, Katona József, Lengyel Balázs, Dr. Papanek Gábor, Perényi Áron, Dr. Szarka Ernő, Szegner Erzsébet: Innováció menedzsment Kézikönyv, Magyar Innovációs Szövetség kiadásában, Budapest 2006. 3. oldal

3. Larousse Enciklopédia: Librairie Larousse, Párizs 1979. – Akadémiai Kiadó, Budapest 1991. 2. kötet (H-M) 209. oldal

4. Révai Nagy Lexikona: Hasonmás kiadás Szépirodalmi és Babits Könyvkiadó 1992. 10. kötet 583. oldal

5. Dr. Mogyorósi Péter, Bucsai Kálmán, Tyetyák Zsuzsanna: Innováció lépésről-lépésre Budapest 2009. 4. oldal idézi: Katona J. (2006.) Az innováció értelmezése a 2005. évben kiadott Osló kézikönyv harmadik kiadása alapján 2. oldal

http://www.ddriu.hu/htmls/az_innovacio_es_kf_fogalma.html (2015. április 5. 17.39)

Wikipédia (http://hu.wikipedia.org/wiki/Innov%C3%A1ci%C3%B3) (2015. április 5. 20.32)