Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A tananyag célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok célzottan fejlesszék önismeretüket annak érdekében, hogy megértsék a sztereotípiák, előítéletek működését.

A sajátélményű tanulás során a hallgatók a privilegizált csoport tagjaiként lehetőséget kapnak arra, hogy megélhessék - az indirekt és direkt gyakorlatokban - a kisebbségi lét nehézségeit és a kirekesztettséget.
A modul részcéljai:
  • A hallgatók önismeretének fejlesztése
  • Az interkulturális érzékenység növelése
  • A tolerancia és az elfogadás erősítése
  • Az egyenlőtlen esélyek megélése és megértése
  • Az egyenlőtlen esélyek megteremtését befolyásoló tényezők felismerése, azonosítása
  • A frusztrációk hatásainak felismerése
  • A privilegizált és hátrányos helyzetű csoportok közti kapcsolatrendszer demonstrálása
  • Az oktatási intézmények működésének elemzése és értelmezése a kisebbségek szemszögéből
Az elméleti háttér megértése és feldolgozása minden esetben sajátélményű gyakorlatokhoz kapcsolódik, amelyek tapasztalatait kiscsoportos vagy interaktív nagycsoportos feldolgozás során absztrahálják a hallgatók.
Az oktatói összegzések segítik a fogalmak és folyamatok pontosítását, tisztázását.
Ajánlott, hogy a modul gyakorlatait két oktató vezesse. Ezt indokolja a saját élményű gyakorlatok szakszerű levezetésének szükségessége, illetve a belső csoportdinamika megfelelő kezelése. (A csoport és a gyakorlatok vezetésének szakszerűségét biztosítaná, ha a két képző közül az egyik tréneri tapasztalatokkal rendelkezne.)
A kettős vezetés biztosítja a folyamatos támogatást és a csoport minden tagjának biztonságot nyújt.
A csoportfolyamatokban figyelni kell arra, hogy ne sérüljenek a hallgatók, és amennyiben a csoportdinamika úgy kívánja, a gyakorlatok levezetése, megbeszélése hosszabban, több lépésben történjen meg.
A tananyag mind négy modulja után a hallgatók vezessenek önreflexiós naplót.