Skip navigation

4. modul: „Szövetségkötés” és az egyéni feladatok meghatározása

 
A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók (saját élményű gyakorlatok során szerzett) előzetes élményei alapján feltárjanak és megnevezzenek olyan lehetőségeket, szövetségeseket, szövetségeket, akikkel és amikkel a kirekesztést, a diszkriminációt csökkenteni, megszüntetni tudják saját életük, illetve a pedagógiai munkájuk során.
A megvalósítás lépéssora:

 

 • Előzetes feladat
  Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók olyan cigány művészek által készített alkotásokat keresnek, amelyek eddig ismeretlenek voltak számukra. A kiválasztott művek alkotóinak életművét külön is tanulmányozzák.
  Ezeknek a művészeknek az életrajzából, életművéből felkészülnek, esetleg képeket, irodalmi műveket, zenerészletet stb. hoznak tőlük az órára.
 • Ráhangolás
  Ráhangoló feladatként a hallgatók 8-10 fős csoportokat alkotnak, és ebben a kis csoportban bemutatják egymásnak a választott művészeket és műveket. A hozott anyagból készítenek egy plakátot és a nagy csoport előtt csoportonként 5 percben röviden prezentálják a lényegi elemeket, konklúziókat.
 • Film elemzése - Romano zsanipe4
A film megtekintése után a hallgatók egyéni visszajelzéseket adnak arról, hogy milyen érzéseket, gondolatokat fogalmaztak meg bennük a filmen látottak. Önreflexiókat fogalmaznak meg.
 • Kiscsoportos feladat:
  A hallgatók 5-6 fős kis csoportokban elemzik a filmben (direkt és indirekt formában) megjelenő szakmai tevékenységeket, és azonosítják azokat az értékeket, amelyek alapján a pedagógiai munka szerveződik.
  A csoportok ezután megnevezik és felrajzolják azt a kapcsolati hálót (együttműködés, hálózati működés), amelyben pontosan megnevezik az együttműködő feleket (szövetségesek) és az együttműködés formáját annak érdekében, hogy a marginalizálódott csoportokból érkező gyermekek iskolai nevelése során az „áldozat hibáztatása" ne történhessen meg.
  Mindezt nagy csoportban prezentálják, majd interaktív nagy csoportban megbeszélik a személyes hozadékokat és konklúziókat.
 • Egyéni célok, feladatok megfogalmazása
  • Egyéni feladat - nagycsoportos feladat
   Minden hallgató kap 5 db A/4-es lapot. Erre az öt lapra öt olyan lépést kell megfogalmaznia és felírnia mindenkinek, amiben saját magára vonatkozó feladatokat jelöl meg. A téma: Feladataim annak érdekében, hogy egyéni és/vagy szakmai életemben megvalósítsam „A társadalmi igazságosságot". 5 olyan egymást követő feladat, lépés, amelyet saját magának az önreflexiói és a saját élményű gyakorlatokban megélt élményei alapján megfogalmaz.

   Ezek után minden hallgató a következő módon mutatja be a munkáját:

   Az A/4-es lapokat lerakják a földre a „lépések" sorrendjének megfelelően. Amint végiglépkednek rajta, mint egy „úton", kimondják azt, amit ráírtak. Mindenkit meghallgatnak.
 • Reflexió - a gyakorlatok hozadékának, konklúzióinak értékelése. A reflexiós naplóhoz szükséges összegzések begyűjtése - az önreflexió megfogalmazásának, leírásának előkészítése.

4 Romano zsanipe - cigány tudás. Roma projekt. Kiskőrös, 2007. https://www.youtube.com/watch?v=VXvgtSKQBKs (letöltés dátuma: 2014. 10. 27.)