Skip navigation

1. modul: Ráhangolás a témára

 
A modul tartalmi célja a csoportkohézió és a csoportbizalom kiépítése, ezzel a további három modul sajátélményű gyakorlatainak előkészítése.
A megvalósítás lépéssora:
 • Bemutatkozás - a bemutatkozás során a hallgatók megismerkednek és „kapcsolatot" teremtenek. Ennek biztosítása érdekében olyan gyakorlatsort valósítanak meg, amely 3 lépésből áll.
 1. A hallgatók körben ülnek és röviden bemutatkoznak - név, ki honnan érkezett.
 2. A hallgatók járkálnak a kijelölt területen és a csoportvezető instrukciói alapján „kapcsolatot teremtenek" egymással a következő módon és sorrendben - először tekintettel, aztán érintéssel, utolsóként kézfogással.
 3. Azok, akik utoljára fognak kezet, leülnek egymással szemben és részletesen bemutatkoznak. A kölcsönös bemutatkozás után mindenki a beszélgető párja nevében mutatkozik be. A csoport vezetője lehetőséget biztosít a kiegészítésre.
 • A tréning fogalmának értelmezése - a gyakorlat során a csoporttagok értelmezik a tréning fogalmát és technikáját.
  A csoportvezető irányításával a hallgatók a brainstorming módszerével összeszedik azokat a kifejezéseket, fogalmakat, amelyek a „tréning" szóval kapcsolatban eszükbe jutnak. Mindezek után a csoportvezető összegzi és tisztázza azt, hogy milyen módszerekkel, technikákkal, együttműködési formákkal fog dolgozni a csoport az elkövetkezendő 4 modul során.
 • Az együttműködés keretei
  A csoportvezető a fentiek értelmezésének tükrében ismerteti az együttműködés kereteit, a csoportszabályokat. A hallgatók kiegészíthetik. Mindez kikerül a falra, és a tréning folyamán mindvégig a csoport működésének alapjául szolgál. (1.1. mellékelt)
 • A hallgatók feladatai - Reflexiós napló vezetése
  A csoportvezető a hallgatók számára rövid összegzést, prezentációt tart arról, hogy reflexiós napló milyen célokat, feladatokat szolgál.
  Összegzését segíti az 1.2. melléklet.
  A prezentáció után önálló feldolgozásra a hallgatók rendelkezésére bocsátja Hunya Márta cikkét1
  .
 • Citromok"2 - sztereotípiák, a hasonlóságok és különbözőségek feltárása
  Mindegyik hallgató választ egy citromot, amit azután tüzetesen tanulmányoz. Miután ez megtörtént, a csoportvezető összeszedi a gyümölcsöket. Összekeveri őket, majd kiönti mindet az asztalra. Ezután mindenkinek ki kell választania a kupacból a sajátját.
 • Amikor mindenkinek megvan a saját citromja, elkezdődik a beszélgetés, amelyet a csoportvezető moderál.
  • Szükséges eszközök: 1 db citrom minden résztvevő számára
  • Gyakorlat levezetésének menete:
   1. Minden résztvevőnek adjunk egy citromot!
   2. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vizsgálják meg alaposan a gyümölcsöt: keressék meg a megkülönböztető jegyeit, tapintsák meg a héját, szagolják meg stb.
   3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy adjanak nevet a kezükben lévő citromnak!
Ezután a csoportvezető szedje össze a citromokat, hogy összekeveredjenek, majd borítsa őket az asztalra.
A csoportvezető felkéri a hallgatókat, hogy válasszák ki a sajátjukat.
  • Amikor mindenkinek megvan a citromja, elkezdődik a beszélgetés, amelyet a csoportvezető moderál
  • A beszélgetés fókuszpontjai a következők:
   • Mennyire biztosak a résztvevők abban, hogy a saját gyümölcsüket vették vissza?
   • Honnan tudják? Miben különbözteti meg a többitől?
   • Milyen egyedi és közös jellemzőjük van?
  • Kiscsoportos megbeszélés
   Kérjük meg a hallgatókat, hogy vizsgálják meg, milyen azonosságok vannak a gyakorlatban alkalmazott és az emberek között tett megkülönböztetések között.
   Vizsgálják meg a sztereotípiákat: minden citrom ugyanolyan színű és alakú?
   Ezeket a sztereotípiákat hasonlítsák össze az emberekkel, a különböző kultúrákkal, rasszok és nemek között létező sztereotípiákkal. Mit jelent mindez a csoporttagok számára?
  • Prezentáció, összegzés
  • A csoporton belüli azonosságok és különbözőségek feltárása
   A kiscsoportok a beszélgetés alapján megkeresik azokat a közös jellemzőket, amelyek mindannyiukra igazak. Választanak egy csoportnevet és rajzolnak egy hozzá illő képet, jelképet, amely szimbolizálja őket.
   Prezentáció, összegzés
 • Reflexió - a folyamat értékelése, a felmerülő kérdések, lehetőségek közötti különbözőségek és hasonlóságok feltárása. A reflexiós naplóhoz szükséges összegzések begyűjtése - az önreflexió megfogalmazásának, leírásának előkészítése.

1 Hunya Márta (2014): Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat. http://www.ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat (letöltés dátuma:2014. 10. 27.)
2 Croft, Tom-Crolla, Veroniqe-Mida-Briot, Benoit (2005): T-kit Egyenlő esély fiataloknak. Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság, Budapest. http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668071/content.pdf/483024c4-7777-4f59-856a-1c85df1ec881 (letöltés dátuma: 2014. 10. 27.)