Skip navigation

Felhasznált irodalom

Alba, R. D., Social assimilation among American Catholic national-origin groups, in: American Sociological Review, 41., 1976, 1030-46.
 
A. Gergely András szerk., Politikai antropológia, (nyersfordítások), Munkafüzetek 91., MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bp.
 
Biczó Gábor, Asszimilációkutatás - elmélet és gyakorlat, 2004

Fülpesi Gyula-Kiss Dénes, Roma közösségek együttélési stratégiái, http://web.adatbank.transindex.ro/pdfdok/web8-9_04_FulpesiKiss.pdf

Gordon, Milton. M., Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins, Oxford University Press, New York, 1964

Karády Viktor, Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció, Tanulmányok, Cserépfalvi, Bp., 1997

Lentin, Alana, „'Race', Racism and Anti-racism: Challenging Contemporary Classifications", Social Identities, 6. vol. 2000, 1, 91-107

Puskás Julianna, Kivándorlás és az amerikai magyarság sorsa, Magyar Tudomány, 2001/4, Könyvszemle http://www.matud.iif.hu/01apr/puskas.html

Yinger, J. M., Ethnicity in complex societies: structural, cultural, and characterological factors, in: Lewis Coser-Otto Larsen ed., The Uses of Controversy in Sociology, Free Press, New York, 1976, 197-216

Yinger, J. M.-Simpson, G. E., The integration of Americans of Indian descent, in: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 436, 1978, 137 -151