Skip navigation

Bevezetés

A tananyag célja a felsőoktatásban tanulók számára a romológia diskurzusával való megismerkedés - a leíró pozíció helyett egy olyan kritikai diskurzus megismerése, amelyben az elemző-analitikus szemléletmód és az ehhez kötődő tevékenységformák dominálnak.

Éppen ezért a feladategységek szem előtt tartják a tudományosság igényét: ily módon a diákok tudományos szövegekkel ill. azok részleteivel találkozva ismerik meg a studies-jellegű diskurzust; másrészt a primer alkotások (szépirodalmi és képzőművészeti) elemzésével maguk is interpretációkat készítenek.
Ezzel együtt azt tartjuk a tananyagcsomag esetében szem előtt, hogy alapvetően stratégiákra: a reprezentáció és önreprezentáció művészeti alkotásokban megvalósuló stratégiáira kérdezzünk rá.

Ily módon minden egységet az adott (1) műalkotás, az ehhez komplex módon kapcsolódó (2) elemző tanulmány és a (3) megvalósítás (mint az oktató folyamat egy lehetséges leírása) egysége alkotja. Ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy bármelyik felhasználható, kontextusba hozható legyen - az oktatói szándéknak megfelelően -, továbbá hogy mintául szolgáljon hasonló metodológiájú további tananyagok kidolgozásához. Ily módon a kurzus tárgyának megfelelően bevonhatók további műalkotások (pl. a portrék sora bármeddig bővíthető: vö. 2. modul), a tanulmányok akár oktatói segédanyagként, akár előzetes hallgatói feladatként, akár olvasószemináriumi keretek között különböző módszerekkel feldolgozhatók, az egyes egységekhez további szakirodalom köthető, ebben segíti az oktatót a tanulmányokhoz kapcsolódó bőséges irodalom. A megvalósítás modul esetében feladatbankot kínálunk, amelyek nem egymásra épülők: ennek lényege szintúgy a válogatás lehetősége - korántsem hiszünk abban, hogy az interpretáció és az ahhoz kapcsolódó teoretikus tudáselemek és terminusok, ezzel együtt egy állandó korpuszkritikai kontextusba helyezett gondolkodás teljes egészében feldolgozható volna az itt felkínált aktivitásokkal. Most azonban arra fókuszálunk, hogy az egyes modulok olyan feladattípusokat kínáljanak, melyek kooperatív tanulásszervezéssel valósulhatnak meg.