Skip navigation

3.3. megvalósítás

3.3.1. figurák és terek
A meseszövegből közösen gyűjtjük ki a szereplőket, és azokat post-it cédulákra írjuk egyenként; ezeket elhelyezzük a táblán (csomagolópapíron); a szereplőket a proppi31 egyszerűsített kategóriáknak megfelelően soroljuk be: hőst segítő és hőst akadályozó szereplők csoportját képezzük meg;
Ezt követően a szövegből kigyűjtjük a dialógusokat, és megvizsgáljuk, értelmezzük a párbeszédekben megjelenő konfliktusokat;
A történet két terében is elhelyezzük a szereplőket: Tyutyukaország és a Tyutyukaországon kívüli világ terében; a szereplők mozgását (ill. helyben maradását) ábrázoljuk;
3.3.2. egyéni és társadalmi stratégiák: Írjunk lehetséges más mesezárlatokat! Értelmezzük ebben Katica stratégiáit!
példaként használható:
http://www.meseljmindennap.hu/rosivall-kinga-a-potty-nelkuli-katica
3.3.2.1.1. Beemelhetők más szövegek is: Taikon, Katica32 c. regényének részlete (az intézeti jelenet); Holdosi, Cigánymózes iskolajelenete; az ún. segítő könyvek33 és azok recepciója, etc.
3.3.3. biográfia (szerzők és életművek)
Csoportonként egy-egy szerző bemutatása a feladat: ez elképzelhető előzetes felkészülésként is (előző találkozáson alakult csoportok számára adott feladat), vagy ha az info-kommunikációs háttér megfelelő (gyors internet, elérhető elektronikus könyvtár, etc.), akkor az órán is adható feladat; a szerzők a tanulmányban szereplő fontosabb teoretikusok vagy a monográfiák szerzői, ill. a mese szerzője, Szécsi Magda.
3.3.4. Jegyzet: használatba vett terminusok (ha az óra célja az, hogy a közösségekre vonatkozó fogalomrendszer bevezetője legyen, az asszimiláció-elméletek alapfogalmaira vonatkozó alapismeretek kerülhetnek ide); ebben az esetben a szöveg fogalmi egységekre tagolható, csoportonként egy-egy fogalom (asszimiláció, amalgamáció, akkulturáció, etc.) feldolgozása a feladat, amit a szóvivő ismertet a többi csoporttal. A szöveg az oktató céljainak megfelelően tagolható, részben vagy egészében használható.

31 Propp, A mese morfológiája, Osiris, Bp., 2005
32 Taikon, Katarina, Katica, OM, Bp. 2001; Holdosi József, Cigánymózes, Szépirodalmi, Bp., 1980
33 Bartos Erika, Őrangyal - Mesék az elfogadásról, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2014