7. Összegzés

    Az ősök, elődök életének, származásának kutatása évezredek óta az ember ösztönös majd tudatos tevékenységei közé tartozik. Kétségtelen azonban, hogy a családtörténeti kutatás, a családfakészítés évszázadokon át elválaszthatatlan volt a nemességtől, holott számtalan forrás megismerésére, ismeret, tudás elsajátítására nyílik mód minden ember számára. A genealógiai kutatásokban rejlő lehetőségek kihasználása a pedagógiában, neveléstörténetben, családpedagógiában kimeríthetetlen. Alkalmazása során nem rekedhetünk meg pusztán a családtörténet rekonstruálásánál, családfák összeállításánál.

 

    A tananyag azon túl, hogy történeti koronként a helyi sajátosságokat is figyelembe véve tárgyalja a családtörténeti kutatás útjait, folyamatát, irányait, feltérképezi a kutatás forrásait, megalkotja a témához kapcsolódó fogalomtárat, eligazít a módszerekben, feladatokat és kérdéseket fogalmaz a csoportos és egyéni feldolgozáshoz. A tananyag gazdag, inspiratív művészi képanyaggal (festményekkel, rajzokkal, ábrákkal, fotókkal), értékes családfák bemutatásával teszi érthetővé, szemléletessé a szöveget. Az identitást erősítő múltbeli példákkal, családtörténeti narratívákkal, egy-egy családtörténeti modell bemutatásával hozzájárul a saját családfa elkészítéshez és a saját és mások családtörténetének megírásához.