11.Felhasznált (ajánlott) irodalom

 • Benedek Elek (1920): Édes anyaföldem. Bp.  
 • Bezerédj Amália (1840):  Flóri könyve.  Pest, Heckenast.
 • Bezerédj Amália (1840):  Földesi estvék. Pest, Heckenast.
 • Bodnár István-Gárdonyi Albert (1918): Bezerédj István. I. k. Magyar Történelmi Társulat, Bp. 112.   
 • Boreczky Ágnes (2014): A családtörténet és a családi narratívák helye a multikulturális pedagógiában. In: Neveléstudomány, Bp., 2. sz.
 • Czeizel Endre (1992): Családfa. Bp.
 • Fejős Zoltán (szerk.) (1999): Körülírt képek. Miskolc – Budapest, Miskolc Galéria – Magyar Művelődési Intézet.
 • Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Pest, 1851.
 • Friederichs, Heinz Friedrich (1958): Frankfurter Patrizier im 12.-14. Jahrhundert, Heft 2: Die Familien Weiß von Limpurg u. Knoblauch. Frankfurt/Main
 • Genealógia. In: Révai Nagy Lexikona.  Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, VIII. kötet, 1913. 442.
 • Glaube und Kirche in der Schwäbischem Türkei des 18 Jahrhunderts von Michael Winkler, München, 1987.
 • Gudenus János József (2006): A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában. 174. p.
 • Hegedűs Judit (szerk.) (2006): Család, gyermek, társadalom. Bp.
 • Kurucz Rózsa (2004): A tehetséges európai műveltségű Bezerédj Amália (1804-1837) öröksége. In: Neveléstörténet.
 • Kurucz Rózsa (2002) : Az első magyar óvóképző. Babits Kiadó, Szekszárd, 2002.
 • Kurucz Rózsa (1994): Bezerédj Amália és Bezerédj István a gyermekekért. Print- Ker Bt., Szekszárd, 10.
 • Kurucz Rózsa (1996): Bezerédj István (1796-1856). Babits Kiadó, Szekszárd, 15.
 • Kállay István (1996): A Bezerédj család hazánk történelmében. In: Emlékkönyv. Bezerédj István születésének 200. évfordulóján. Sopron. 23.  
 • Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület Évlapjai Új folyam,  /a továbbiakban: Évlap 1843/ I. füzet, 1843., 118.
 • Kotkin, Amy (2000):           A családi fotóalbum, mint a folklór egyik megnyilvánulási formája. In: R. Nagy József (szerk.): Családi album. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó.
 • Linares, Chantal de (2000): A család játéka. Családi képzeletvilág a családi fényképekben és albumokban. In: R. Nagy József (szerk.): Családi album. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó.
 • MNL OL P 57 Kisebb családok repertóriuma. Bp., 1958. I. 147.
 • MNL TML  Bezerédj cs. 835 318d. 2451.
 • Nagy Iván (1858): Magyarország családai címerekkel. Pest, II. 92-93.
 • Pápai Páriz Ferenc (1767): Dictionarium Latino-Hungaricum Dictionarium Hungarico-Latinum. Nagyszeben.
 • Rozsonits Géza (szerk.) (1996): Emlékkönyv. Sopron, 18-19.
 • Stone, Lawrence: History and the social sciences in the twentieth Century. In:
 • Stone, L.: The past and the present revisited. London-New York, 1987.
 • Syntheim, Ladislaus (1491): Der löblichen Fürsten und des Landes Österreich Altherkommen und Regierung“, Gedruckt in Basel 1491.
 • Széchenyi Zsigmond (2011): Ahogy elkezdődött... M-érték Kiadó Kft., 2011.
 • Szinnyei József (1891):  Magyar írók élete és munkái. Bp., I. 1038.
 • Thaly Kálmán: Régi magyar  vitézi énekek. Pest, 1864, 342-348. Vasárnapi Újság, 1914. 61. évfolyam, 26. sz.