3. Genealógiai táblák

Hosszú fejlődési folyamat és kutatómunka eredménye, hogy mára már az alábbi ötféle genealógiai tábla (grafikus táblázat) segítségével ábrázolhatók az ember rokonsági viszonyai, és számtalan családtörténet került feldolgozásra.

· őstábla, ősfa, őspróba, ősjegyzék, felmenők (de: Ahnentafel)

· leszármazási tábla, lemenők, utódtábla, utódjegyzék

· családi tábla (családfa, törzskönyv, de: Stammbaum, cs: rodokmen, en: family tree, pedigree)

· vérrokonsági tábla

· sógorsági tábla

A legelterjedtebbek az őstábla, az ősfa, a leszármazási tábla és a családfa. A családi, rokonsági kapcsolatok, rokoni viszonyok jelölésére egyezményes jelek, illetve ábrázolási módok alakultak ki. Nemzetközi egyezményekben rögzített elvek szerint a férfiakat a o (négyzet), a nőket a ¡ (kör) szimbolizálja.

Őstábla: Könnyen áttekinthető, de térbelileg korlátozott ábrázolási mód, külön típusai léteznek aszerint, hogy a felmenőket, lemenőket kívánja-e ábrázolni. A vizsgált személy mindig alul helyezkedik el, felette a két szülő szerinti ágak indulnak, mindig oly módon, hogy a férfiak szemből nézve mindig a bal oldalon kapnak helyet.

 

8. Őstábla

Forrás

Ősfa: Régen elterjedt ábrázolási mód, amelyen ugyancsak a felmenőket ábrázolták, néha még címerrel is illusztrálva. Az ősfa tetején a legtávolabbi ősök találhatók. Az ősfa elkészítésének egy klasszikus modelljét adjuk közre.

9. Ősfa

Forrás

Leszármazási táblázat: A genealógiában leggyakrabban alkalmazott ábrázolás típus, amely egy személy (illetve házaspár) leszármazóit mutatja be. A leszármazási táblázat mindig felülről lefelé halad. Kellő anyag birtokában célszerű leszármazási táblákat készítenünk. A leszármazási tábla a leszármazókat tünteti fel. Az egyéntől, mint őstől indul ki. Az összes női és férfi ági utódot feltünteti. A leszármazás formáját genealógiailag határozzuk meg. A genealógiai táblák legbonyolultabb fajtája, mert a kiinduló egyén, illetve házaspár összes utódát tartalmazza, azaz mindazon személyeket feltünteti, akiknek közös az őse. A leszármazási tábla áttekintést ad a családon belüli genealógiai kapcsolatokra. A leszármazási tábla készítésének kétféle módja lehetséges. Az első a férfiági vezetéknév vizsgálata, mely során a leszármazási tábla csak a fiúk utódait, illetve a lányok házasságon kívüli utódait tünteti fel. A másik módszer a fiú- és lányutódok vizsgálata, függetlenül a vezetéknévre.

10. Leszármazási tábla

Forrás

Családfa: A leszármazás ábrázolására régebben használt módszer. Az ősatya helyezkedik el a fa gyökerénél, a nemzedékek törzsek, a további leszármazók pedig ágak és levelek formájában kerülnek ábrázolásra. Az ábrázolt fa típusát igyekeztek a család kiterjedéséhez igazítani, ezért átlagos kiterjedésű család esetében hársfa, hiányos kiterjedésnél nyárfa, szerteágazó kiterjedésnél vörös berkenye képezte az ábrázolás alapját. A családfa, a genogram elkészítése során feltárhatjuk a nemzedékek − más szóval generációk − egymás közötti kapcsolatát, megismerhetjük személyes jelenünk előzményeit, őseink kilétét, tevékenységét: a család koalícióit, történetileg jelentős eseményeit, családi mítoszokat és szabályokat.

A családfa két formáját különböztetjük meg:

· Egy ember őseit bemutató családfa: úgy néz ki, mint egy fa koronája, a sok ősből az idő előrehaladásával – az ábrán lefelé – egyre kevesebb, végül egy utód lesz.

· Egy ember vagy pár leszármazottait bemutató családfa: az előző ellentéte, a formája olyan mint egy fa gyökérzetéé, lefelé haladva ágazik egyre több felé.

11. A fa gyökérzete felé ágazó családfa

Forrás