Beke Ottó: Írásbeliség, szóbeliség, digitális kultúra